6ο Πανελλήνιο Συνέδριο με τον τίτλο «Νέος Παιδαγωγός»


Ο Επιστημονικός Σύλλογος “ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ” προκηρύσσει το 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο με τον τίτλο «Νέος Παιδαγωγός».  Τόπος και χρόνος διεξαγωγής Συνεδρίου: Αθήνα, 11-12 Μαΐου 2019.

1. Στόχοι του Συνεδρίου: Η παρουσίαση σύγχρονων προσεγγίσεων στην εκπαιδευτική πράξη. Η ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών σε θέματα διδακτικής μεθοδολογίας κι εναλλακτικών προσεγγίσεων. Ο γόνιμος προβληματισμός και ο δημιουργικός διάλογος

2. Ποιους αφορά: Εκπαιδευτικούς προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κάθε ειδικότητας, Προπτυχιακούς Φοιτητές, Μεταπτυχιακούς Φοιτητές, Μεταπτυχιακούς, Υποψήφιους Διδάκτορες, Διδάκτορες, Ερευνητές, Φίλους της Εκπαίδευσης

3. Οι εργασίες που θα υποβληθούν για συμμετοχή, στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα, θα κριθούν: Από την Επιστημονική Επιτροπή και την Επιτροπή Κριτών (μελών Δ.Ε.Π. ελληνικών πανεπιστημίων, Διδακτόρων, Μεταπτυχιακών). Ανώνυμη ένθεν κι ένθεν κρίση.
4. Θεματικές περιοχές συνεδρίου:

Συγκριτική παιδαγωγική – Σχολική παιδαγωγική – Παιδαγωγική ψυχολογία: Μάθηση και διδασκαλία, παιδαγωγική αλληλεπίδραση, Συμβουλευτική στην εκπαίδευση

Διδακτική μεθοδολογία. Αναλυτικά προγράμματα, σχολικά εγχειρίδια, διδακτικά αντικείμενα, αξιολόγηση

Εκπαίδευση και Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας.

Τεχνολογίες Ρομποτικής και Αυτοματισμοί

Εικονική και Επαυξημένη πραγματικότητα

Διδακτικά σενάρια με χρήση Τ.Π.Ε.

Γραμματισμός και Τ.Π.Ε.

Ειδική αγωγή: Δυσκολίες μάθησης, προβλήματα συμπεριφοράς, ενδοσχολική βία – ζητήματα διδακτικής και παιδαγωγικής διαχείρισης.

Πολιτισμός και Καλές Τέχνες στην εκπαίδευση. Θέματα Μουσειοπαιδαγωγικής.

Καινοτομία στην Εκπαίδευση

Οργανωμένα συνεργατικά διευρωπαϊκά διασχολικά προγράμματα: eTwinning, Teachers4Europe, ERASMUS+

Θέματα μετανάστευσης, προσφυγιάς και εκπαίδευσης

Εκπαιδευτική Έρευνα

Διά βίου εκπαίδευση – Εκπαίδευση από απόσταση (e-Learning), Εκπαίδευση ενηλίκων, Εκπαίδευση εκπαιδευτικών (βασική κατάρτιση, επιμόρφωση)

Οργάνωση, Διοίκηση και Οικονομία της Εκπαίδευσης.

Φιλοσοφία της Παιδείας. Ιστορία και Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης

Άλλα θέματα

5. Επιζητούμενες εργασίες:

Εισηγήσεις

Σύντομες ανακοινώσεις

Διδακτικές Προτάσεις/Καλές Πρακτικές/Σενάρια

Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού λογισμικού

Συμμετοχή από απόσταση

Ηλεκτρονικές Εισηγήσεις (Βιντεοεισηγήσεις-Συμμετοχή από απόσταση)

Διδακτικές Προτάσεις/Καλές Πρακτικές/Σενάρια (Συμμετοχή και από απόσταση)

Αναρτημένες Ανακοινώσεις (Συμμετοχή από απόσταση)

6. Κρίσιμες ημερομηνίες:

Ως την 1 Μαρτίου 2019 – Υποβολή ολοκληρωμένων κειμένων εργασιών για κρίση.

Ως την 15η Απριλίου 2019, λήξη διαδικασίας κρίσης σχηματισμός καταλόγου εργασιών συνεδρίου.

Ως την 15η Απριλίου, 2019, ανάρτηση του συνεδριακού προγράμματος

11-12 Μαΐου 2019 (Σαββατοκύριακο), διεξαγωγή συνεδρίου

Λεπτομέρειες για τη διαδικασία υποβολής εργασίας, εγγραφής σύνεδρου, και άλλες πληροφορίες δίνονται αναλυτικά στο δικτυακό τόπο του συνεδρίου: http://neospaidagogos.gr.
Επικοινωνία με την Οργανωτική Επιτροπή: sec@neospaidagogos.gr

Πηγή: http://neospaidagogos.gr

Spread the love