Η Ένωση Ελλήνων Φυσικών (Ε.Ε.Φ) υπό την επιστημονική ευθύνη και επιμέλεια του Πανεπιστημίου Αθηνών, διοργανώνουν τον 5ο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Φυσικών για τους μαθητές των Ε’ και ΣΤ’ τάξεων των Δημοτικών Σχολείων της χώρας.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί για το τρέχον σχολικό έτος σε δύο φάσεις:

Α΄ φάση : Πέμπτη 2 Μαρτίου 2017 (10:00-11:30) στα δημοτικά σχολεία –που θα δηλώσουν συμμετοχή– σε όλη τη χώρα

Β΄ φάση : (μόνο για τους 2 πρωτεύσαντες μαθητές κάθε τμήματος –μετά την αξιολόγηση των γραπτών τους από τους εκπαιδευτικούς τους– από κάθε σχολείο) το Σάββατο 29 Απριλίου 2017 (10:00-11:30) σε εξεταστικά κέντρα μεγάλων πόλεων της χώρας, που θα ανακοινωθούν εγκαίρως από τους διοργανωτές.

Την οργανωτική ευθύνη για τη διεξαγωγή της α’ φάσης του Διαγωνισμού θα έχουν οι εκπαιδευτικοί των αντίστοιχων τάξεων του κάθε σχολείου σε συνεργασία με τους Διευθυντές και τους οικείους Σχολικούς Συμβούλους, ενώ την οργανωτική ευθύνη για τη διεξαγωγή της β’ φάσης του Διαγωνισμού θα έχουν οι τοπικές Επιτροπές Εξετάσεων που θα συγκροτήσουν τα τοπικά παραρτήματα της Ε.Ε.Φ. Την επιστημονική και εκπαιδευτική ευθύνη του Διαγωνισμού θα έχει το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπ/σης του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Α΄ φάση διαγωνισμού

Επειδή η αποστολή των θεμάτων της α’ φάσης του διαγωνισμού στα σχολεία που θα δηλώσουν συμμετοχή θα γίνει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τα σχολεία αυτά πρέπει να καταχωρίσουν ηλεκτρονικά μέχρι τις 17 Φεβρουαρίου 2017 στο διαδικτυακό τόπο http://www.eef.gr τα εξής στοιχεία:

1) Δ/νση Α/θμιας Εκπαίδευσης στην οποία ανήκει το σχολείο

2) Επωνυμία Σχολείου

3) Τηλέφωνο Σχολείου

4) Αριθμό Fax

5) E-mail

6) Ονοματεπώνυμο Διευθυντή

7) Ταχυδρομική Διεύθυνση Σχολείου

8) Αριθμό τμημάτων της Ε’ και Στ’ τάξης

9) Αριθμό μαθητών κάθε τμήματος της Ε’ και Στ’ τάξης που θα συμμετέχει στο διαγωνισμό

Οι συμπληρωμένες φόρμες θα αποστέλλονται στη διεύθυνση e-mail: eefpan2017@gmail.com

Για επιβεβαίωση της ορθής λειτουργίας των λογαριασμών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα σταλεί δοκιμαστικό μήνυμα προς τα σχολεία, μέχρι την Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου 2017.

Β΄ φάση διαγωνισμού

Στη β’ φάση του διαγωνισμού συμμετέχουν μόνο οι 2 πρωτεύσαντες μαθητές κάθε τμήματος της Ε’ και της Στ’ τάξης κάθε σχολείου που συμμετείχε στην Α’ φάση, μετά από την αξιολόγηση των γραπτών τους από τους εκπαιδευτικούς τους, οι οποίοι αποστέλλουν ταχυδρομικώς τα γραπτά των 5 πρωτευσάντων μαθητών στην Ένωση Ελλήνων Φυσικών, Γριβαίων 6, ΤΚ 10680 Αθήνα (τηλ: 2103635701).

Για τον έγκαιρο προγραμματισμό των εξεταστικών κέντρων, τα ονόματα των μαθητών που θα συμμετάσχουν στη β΄ φάση του διαγωνισμού θα πρέπει να έχουν καταχωρηθεί ηλεκτρονικά μέχρι τις 10 Μαρτίου 2017 στο διαδικτυακό τόπο http://www.eef.gr με τα εξής στοιχεία:

1) Δ/νση Π.Ε. στην οποία ανήκει το σχολείο

2) Επωνυμία Σχολείου

3) Τηλέφωνο Σχολείου

4) Αριθμό Fax Σχολείου

5) E-mail Σχολείου

6) Ονοματεπώνυμο Διευθυντή

7) Ταχυδρομική Διεύθυνση Σχολείου

8) Ονοματεπώνυμα μαθητών (2 μαθητές ανά τμήμα κάθε τάξης)

9) Πατρώνυμα Μαθητών

10) Μητρώνυμα Μαθητών

11) Τάξη / τμήμα Μαθητών

Μετά τη συγκέντρωση των παραπάνω στοιχείων, θα ανακοινωθούν στον ίδιο διαδικτυακό τόπο τα εξεταστικά κέντρα στα οποία θα διαγωνιστούν οι μαθητές.

Οι συμπληρωμένες φόρμες θα αποστέλλονται στη διεύθυνση e-mail: eefpan2017@gmail.com

Επισημαίνεται ότι, η συμμετοχή των μαθητών στον ανωτέρω διαγωνισμό είναι προαιρετική.

Για περισσότερες οργανωτικές πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Ένωση Ελλήνων Φυσικών, Γριβαίων 6, ΤΚ 10680 Αθήνα (τηλ: 210.36.35.701, fax: 210.36.10.690, e-mail: eefpan2017@gmail.com).

Πληροφορίες, ενδεικτικά θέματα και τα θέματα των προηγούμενων διαγωνισμών Φυσικών (με τις λύσεις τους) υπάρχουν στο διαδικτυακό τόπο της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών http://www.eef.gr.

Η σύνθεση και η επιλογή των θεμάτων α’ και β’ φάσης καθώς και η αξιολόγηση των γραπτών της β’ φάσης θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή των Πανελλήνιων Διαγωνισμών Φυσικής 2017 της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών, με την επιστημονική εποπτεία του καθηγητή του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Ξενοφώντα Μουσά και του καθηγητή του Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Κων/νου Σκορδούλη.

Οι πρωτεύσαντες κατά τη β’ φάση μαθητές κάθε τάξης θα βραβευθούν σε ειδικές εκδηλώσεις από τους Οργανωτές.

Επισημαίνεται ότι, η μετακίνηση των μαθητών θα γίνει χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο, καθώς επίσης και η συμμετοχή των εκπαιδευτικών θα είναι εθελοντική και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο.

 

https://edu.klimaka.gr/scholikes-drasthriothtes/diagwnismoi/2839-diagwni…

Spread the love