Μεταξύ των 200 καλύτερων μεταπτυχιακών παγκοσμίως κατατάχθηκαν για το 2019, τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών MBA του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ), από τον πίνακα διεθνούς κατάταξης Quacquarelli Symonds (QS) Global MBA Rankings.

Επιπρόσθετα, ο πίνακας διεθνούς κατάταξης QS Business Masters Rankings, ανακοίνωσε τα κορυφαία ΠΜΣ παγκοσμίως στα επιστημονικά πεδία της Επιχειρηματικής Αναλυτικής, των Χρηματοοικονομικών και του Μάρκετινγκ για το 2019. Πιο συγκεκριμένα, το ΠΜΣ Επιχειρηματικής Αναλυτικής κατατάχθηκε στην 51+ θέση παγκοσμίως στο πεδίο της Επιχειρηματικής Αναλυτικής, το ΠΜΣ Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής κατατάχθηκε στην 95η θέση παγκοσμίως στο πεδίο των Χρηματοοικονομικών και το ΠΜΣ Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας κατατάχθηκε στην 51+ θέση παγκοσμίως στο πεδίο του Μάρκετινγκ.

Τα κριτήρια κατάταξης για τις προαναφερθείσες αξιολογήσεις, είναι η φήμη του ιδρύματος στη διεθνή ακαδημαϊκή κοινότητα (thought leadership), η προοπτική απασχόλησης των αποφοίτων (employability), η απόδοση της επένδυσης των ΠΜΣ (return on investment), η άποψη στελεχών μεγάλων επιχειρήσεων που συνεργάζονται με ΠΜΣ (Alumni Outcomes) και τα ποσοστά γυναικών και αλλοδαπών σε φοιτητές και ακαδημαϊκό προσωπικό των ΠΜΣ (Class & Faculty Diversity). Άξιο αναφοράς είναι ότι, όλα τα προαναφερθέντα ΠΜΣ του ΟΠΑ, συγκέντρωσαν υψηλότερη βαθμολογία από το παγκόσμιο μέσο όρο στο κριτήριο σχετικά με την φήμη του ιδρύματος στην ακαδημαϊκή κοινότητα.

Επιπλέον, τα ΠΜΣ ΜΒΑ πλήρους φοίτησης του ΟΠΑ και το ΠΜΣ Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του ΟΠΑ συγκέντρωσαν υψηλότερη βαθμολογία από το παγκόσμιο μέσο όρο στο κριτήριο της προοπτικής απασχόλησης των αποφοίτων, ενώ και το ΠΜΣ Επιχειρηματικής Αναλυτικής του ΟΠΑ συγκέντρωσε υψηλότερη βαθμολογία από το παγκόσμιο μέσο όρο στο κριτήριο σχετικά με τα ποσοστά γυναικών και αλλοδαπών σε φοιτητές και ακαδημαϊκό προσωπικό του ΠΜΣ.

Spread the love