Το Φροντιστήριο Μέσης και Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ΚΟΣΜΟΓΝΩΣΗ ακολουθεί τα παρακάτω βήματα:

Για την αποτελεσματικότητα αυτού του προγράμματος συμβάλλουν: