Το Φροντιστήριο Μέσης και Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ΚΟΣΜΟΓΝΩΣΗ ακολουθεί τα παρακάτω βήματα:

[box]

  • Πρόγραμμα διδασκαλίας ειδικά διαμορφωμένο στις ανάγκες του κάθε μαθητή.
  • Ενισχυτική διδασκαλία καθ’ όλη την διάρκεια της χρονιάς, όποτε μας ζητηθεί ή κριθεί αναγκαίο από τους διαδάσκοντες.
  • Ειδικό πρόγραμμα μαθημάτων κατά τη διάρκεια των σχολικών εξετάσεων.
  • Πρόγραμμα μηνιαίων και εβδομαδιαίων διαγωνισμάτων, όπως επίσης και καθημερινή εξέταση.

[/box]

 

Για την αποτελεσματικότητα αυτού του προγράμματος συμβάλλουν:

[box]

1. Η συνεργασία με τους γονείς. Προγραμματισμένες συγκεντρώσεις γονέων, καθώς επίσης και δυνατότητα καθημερινής επικοινωνίας μεταξύ καθηγητών και γονέων/κηδεμόνων.

2. Ο Επαγγελματικός προσανατολισμός. Τα τεστ αυτα μας βοηθούν να θέσουμε σωστούς στόχους στον κάθε μαθητή και σε συνεργασία με την οικογένεια, να κινηθούμε προς την επίτευξή τους. Μέσω αυτής της διαδικασίας μπορούμε να έχουμε συνεχή αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της δουλειά μας. Ισότιμη βοήθεια προσφέρει και στον ίδιο το μαθητή, ο οποίος μπορεί να κρίνει από μόνος του αν η προσπάθειά του είναι αρκετή για την επίτευξη των στόχων του ή χρειάζεται να μοχθήσει περισσότερο γι’ αυτούς.

3. Βιβλία, σημειώσεις όλων των μαθημάτων γραμμένα από τους καθηγητές του φροντιστηρίου μας, για την καλύετρη κατανόηση και διεξαγωγή του μαθήματος.

[/box]