Ακολουθεί ένας χρήσιμος οδηγός με όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν μαθητές και γονείς για τη διαδικασία
Οι Πανελλαδικές εξετάσεις 2019 βρίσκονται προ των πυλών, με τους υποψηφίους να ανέρχονται φέτος σε 100.000. Καθώς απομένουν λίγες ημέρες μέχρι και την έναρξή τους στις 6 και 7 Ιουνίου, ακολουθεί ένας χρήσιμος οδηγός με όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν μαθητές και γονείς για τη διαδικασία που θα κρίνει την εισαγωγή των εξεταζομένων σε ΑΕΙ και ΑΤΕΙ.
Οι υποψήφιοι των Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ), θα δώσουν το πρώτο τους μάθημα (Νέα Ελληνική Γλώσσα, Γενική Παιδεία) την Παρασκευή 7 Ιουνίου και στη συνέχεια, τα μαθήματα των Ομάδων Προσανατολισμού:

10 Ιουνίου: Αρχαία Ελληνική Γλώσσα (ΟΠ Ανθρωπιστικών Σπουδών) και Μαθηματικά (ΟΠ Θετικών Σπουδών και Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής)
12 Ιουνίου: Ιστορία (ΟΠ Ανθρωπιστικών Σπουδών), Φυσική (ΟΠ Θετικών Σπουδών) και Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον (ΟΠ Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής)
14 Ιουνίου: Λατινικά (ΟΠ Ανθρωπιστικών Σπουδών), Χημεία (ΟΠ Θετικών Σπουδών) και Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (ΟΠ Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής)
18 Ιουνίου, οι υποψήφιοι θα εξεταστούν στο μάθημα της Βιολογίας (ΟΠ Θετικών Σπουδών και Γενικής Παιδείας).
Όσον αφορά τα ΕΠΑΛ, οι υποψήφιοι θα εξεταστούν αρχικά στις 6 Ιουνίου στα Νέα Ελληνικά και στις 8 Ιουνίου στα Μαθηματικά (‘Αλγεβρα). Από τις 11 έως και τις 20 Ιουνίου, οι υποψήφιοι θα εξετάζονται σε μαθήματα ειδικότητας.

Σημειώνεται, ότι η ώρα έναρξης της εξέτασης των παραπάνω μαθημάτων θα είναι 8:30, με τους υποψηφίους να πρέπει να έχουν προσέλθει στην αίθουσα εξέτασης μέχρι τις 8:00. Η διάρκεια εξέτασης για το κάθε μάθημα είναι τρεις ώρες, εκτός από το μάθημα ειδικότητας «Αρχιτεκτονικό Σχέδιο» (ΕΠΑΛ), που θα είναι τέσσερις ώρες.
Ειδικά Μαθήματα
Για τα ειδικά μαθήματα, οι εξετάσεις θα διεξαχθούν από τις 21 Ιουνίου μέχρι 2 Ιουλίου.

Συγκεκριμένα, στις 21/6 οι υποψήφιοι θα εξεταστούν στα Αγγλικά, και στη συνέχεια θα πραγματοποιηθούν οι εξετάσεις των Γερμανικών και των Ισπανικών στις 22/6. Ακόμη, στις 24/6 οι υποψήφιοι θα εξεταστούν στο ελεύθερο σχέδιο και την επόμενη ημέρα (25/6) στο γραμμικό σχέδιο.

Στις 26/6 θα πραγματοποιηθούν οι εξετάσεις των Γαλλικών και θα ακολουθήσουν οι εξετάσεις των μαθημάτων που αφορούν τα τμήματα Μουσικών Σπουδών: 27/6 η Αρμονία, στις 28/6 ο Έλεγχος Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων, στις 29/6 η Μουσική Αντίληψη και Γνώση και την 1η Ιουλίου η Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία. Οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων θα ολοκληρωθούν στις 2/7, με την εξέταση του μαθήματος των Ιταλικών.

Ως προθεσμία διεξαγωγής Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας των υποψηφίων (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ) για εισαγωγή στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) ορίστηκε το διάστημα από την Τρίτη 18-6-2019 μέχρι και την Παρασκευή 28-6-2019.

Σημειώνεται, ότι η διάρκεια εξέτασης για τα μαθήματα των ξένων γλωσσών και της Αρμονίας είναι τρεις (3) ώρες, των Σχεδίων ( Ελεύθερο και Γραμμικό) είναι έξι (6) ώρες, του μαθήματος «Έλεγχος Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων» είναι περίπου είκοσι (20) λεπτά.

Αλλαγές στο Μηχανογραφικό
Ένας σηµαντικός αριθµός νέων τµηµάτων, τα οποία προέκυψαν µετά τις σαρωτικές αλλαγές στα πανεπιστηµιακά ιδρύµατα, δεν πρόκειται να λειτουργήσουν φέτος και κατ’ επέκταση θα εξαιρεθούν από το µηχανογραφικό δελτίο του 2019 που θα κληθούν να συµπληρώσουν οι υποψήφιοι, οι οποίοι θα λάβουν µέρος τον Ιούνιο στις Πανελλαδικές Εξετάσεις.

Όπως προκύπτει από τα νοµοσχέδια που πέρασαν από τη Βουλή στο διάστηµα από τον Αύγουστο του 2018 µέχρι και τον Απρίλιο του 2019 (πολυνοµοσχέδιο), τον ερχόµενο Σεπτέµβριο δεν θα λειτουργήσουν συνολικά 37 πανεπιστηµιακά τµήµατα και κυρίως στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήµιο (πρώην ΤΕΙ Κρήτης) και στο Πανεπιστήµιο ∆υτικής Μακεδονίας, η περιβόητη Νοµική Πάτρας, καθώς και νέα τµήµατα στο Γεωπονικό Αθήνας, στο ∆ιεθνές Πανεπιστήµιο, αλλά και στα Πανεπιστήµια Θεσσαλίας, Ιωαννίνων και Πελοποννήσου.

Μάλιστα παρά το γεγονός ότι αυτά τα τµήµατα πήραν και την «ευλογία» της Βουλής, δεν σηµαίνει ότι σίγουρα θα ανοίξουν τις πόρτες τους -το 2020- σύµφωνα µε τον προγραµµατισµό του υπουργείου Παιδείας προκειµένου να υποδεχτούν νέους φοιτητές.

Οι νέοι εισακτέοι
Η οριστική απόφαση για τη λειτουργία τους θα εξαρτηθεί από τις Συγκλήτους των Ιδρυµάτων, οι οποίες έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν αδυναµία να δεχτούν νέους εισακτέους σε ορισµένα τµήµατα, εφόσον κρίνουν ότι οι υποδοµές και το προσωπικό του Ιδρύµατος δεν επαρκούν. Αυτό σηµαίνει ότι οι µαθητές οι οποίοι φέτος φοιτούν στη Β’ Λυκείου σε καµία περίπτωση δεν θα πρέπει να «ποντάρουν» αποκλειστικά σε αυτά τα 37 τµήµατα, αλλά να φροντίσουν από τώρα να ενηµερωθούν και για όλα τα παρεµφερή που τους ενδιαφέρουν. Με δεδοµένο ότι φέτος το µηχανογραφικό δελτίο για τα περίπου 100.000 παιδιά που θα λάβουν µέρος στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, και τον Ιούνιο θα κληθούν να το συµπληρώσουν, θα έχει µια εντελώς διαφορετική φυσιογνωµία, οι µαθητές θα πρέπει να δείξουν ιδιαίτερη επιµέλεια όσον αφορά στις επιλογές τους για τους εξής λόγους:

Στο µηχανογραφικό δελτίο δεν θα βρουν Τεχνολογικά Ιδρύµατα (ΤΕΙ).
Επίσης θα υπάρχουν πάρα πολλά νέα τµήµατα στα πανεπιστήµια αλλά και σηµαντικός αριθµός τµηµάτων µε διαφορετική ονοµασία. Αυτό σηµαίνει ότι οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να κάνουν «έρευνα αγοράς» διότι δεν θα έχουν στη διάθεσή τους οδηγούς σπουδών, ούτε και ενηµέρωση για τα επαγγελµατικά δικαιώµατα από τις ηλεκτρονικές σελίδες των πανεπιστηµίων. Συνεπώς θα ήταν χρήσιµο να κάνουν µια περιήγηση στο ∆ιαδίκτυο και σε παρεµφερή τµήµατα προκειµένου να αποκτήσουν µια εικόνα.
Φέτος στο µηχανογραφικό δελτίο, εκτός των τµηµάτων που υπάγονται στο υπουργείο Αµυνας και σε συναφείς υπηρεσίες (στρατιωτικές σχολές, Λιµενικό, Πυροσβεστική κ.λπ.), θα έχουµε 432 τµήµατα και εισαγωγικές κατευθύνσεις τµηµάτων (αν ένα τµήµα έχει δύο εισαγωγικές κατευθύνσεις υπάρχουν δύο «γραµµές» του µηχανογραφικού γι’ αυτό το τµήµα). Πέρυσι είχαµε 438 και το 2017 στο µηχανογραφικό συµµετείχαν 451 τµήµατα. Το 2020 τα τµήµατα θα είναι 468, µε την προϋπόθεση βέβαια ότι θα λειτουργήσουν και τα 37 νέα τµήµατα.
Περισσότερα για το μηχανογραφικό, εδώ.

Υποχρεωτικά μαθήματα και Ομάδες Προσανατολισμού
Σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας, οι Ομάδες Προσανατολισμού επιτρέπουν την πρόσβαση σε συγκεκριμένα Επιστημονικά Πεδία κατόπιν συμμετοχής σε εξετάσεις που διεξάγονται σε πανελλαδικό επίπεδο με θέματα από την εξεταστέα ύλη της τάξης αυτής που προκύπτουν αποκλειστικά από Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων.

Οι μαθητές της τελευταίας τάξης Γενικού Λυκείου σχολικού έτους 2018-19 και οι απόφοιτοι-υποψήφιοι, οι οποίοι θα συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2019, που επιθυμούν να είναι υποψήφιοι σε ένα (1) μόνο Επιστημονικό Πεδίο, εξετάζονται σε τέσσερα (4) μαθήματα, ενώ όσοι επιθυμούν να είναι υποψήφιοι σε δύο (2) Επιστημονικά Πεδία, εξετάζονται και σε ένα πέμπτο (5ο) μάθημα, το οποίο μπορεί να είναι Γενικής Παιδείας ή Ομάδας Προσανατολισμού.

Οι μαθητές εξετάζονται υποχρεωτικά στα μαθήματα της Ομάδας Προσανατολισμού που ήδη έχουν επιλέξει και παρακολουθούν ενώ οι απόφοιτοι μπορούν να επιλέξουν να εξεταστούν στα μαθήματα οποιασδήποτε Ομάδας Προσανατολισμού. Όλοι οι υποψήφιοι μπορούν να επιλέξουν έναν ή δύο από τους παρακάτω εναλλακτικούς συνδυασμούς μαθημάτων ανά Ομάδα Προσανατολισμού, λαμβάνοντας υπόψη και τα μαθήματα στα οποία υπάρχουν αυξημένοι συντελεστές βαρύτητας, όπως αυτοί καθορίστηκαν με το άρθρο 2 της αριθμ.Φ.253/142542/Α5/2017 (ΦΕΚ 2995 B’) Υπουργικής Απόφασης. Για την εισαγωγή στα τμήματα κάθε Επιστημονικού Πεδίου, θα υπολογίζονται τα τέσσερα (4) μαθήματα και οι συντελεστές βαρύτητας τα οποία προβλέπονται στην Ομάδα Προσανατολισμού όπου ανήκει ο υποψήφιος για το συγκεκριμένο Επιστημονικό Πεδίο.

Περισσότερα για την κάθε ομάδα προσανατολισμού, εδώ

Τα μαθήματα που φοβούνται περισσότερο οι μαθητές
Ιστορία, Βιολογία και Μαθηµατικά είναι τα µαθήµατα τα οποία οι µαθητές αντιµετωπίζουν µε πραγµατικό δέος, αφού σχεδόν κάθε χρόνο οι περισσότεροι παίρνουν βαθµό κάτω από τη βάση, ενώ οι άριστες βαθµολογίες συνήθως δεν ξεπερνούν το 10%. Ίσως αυτός είναι και ο λόγος που πάντα οι Πανελλαδικές ξεκινούν µε το µάθηµα της Νεοελληνικής Γλώσσας, αφού οι µαθητές πιστεύουν ότι µπορούν να ανταποκριθούν ικανοποιητικά.

Στην πραγµατικότητα, βέβαια, και σε αυτό το µάθηµα οι µαθητές δεν δείχνουν αξιόλογες επιδόσεις και συνήθως ο κύριος όγκος κινείται στις µεσαίες βαθµολογίες. Όσο για το άριστα, δηλαδή βαθµούς από 18 έως 20, το «πιάνουν» ελάχιστοι.
Για παράδειγµα, πέρυσι από τους 83.658 µαθητές, 19-20 πήραν µόνο 38 άτοµα! Ενώ 18-19 µόνο 671 άτοµα. Συνεπώς οι άριστοι δεν ξεπέρασαν το 1%. Πάντως οι µαθητές ποτέ δεν αντιµετώπιζαν το συγκεκριµένο µάθηµα µε δέος και έτσι µπορούν να ξεκινήσουν τις Πανελλαδικές µε αισιοδοξία. Τα δύσκολα έρχονται αµέσως µετά.

Η Ιστορία για τους πολλούς αποτελεί πραγµατικό εφιάλτη και σχεδόν κάθε χρονιά τα ποσοστά των βαθµών κάτω από τη βάση κινούνται σε πολύ υψηλά επίπεδα. Πέρυσι, για παράδειγµα, βαθµούς κάτω από 10 πήρε το 46,21% των υποψηφίων και άριστα ένα ποσοστό κοντά στο 8,80%. Ακολουθούν Μαθηµατικά και Βιολογία, µε βαθµολογίες που σχεδόν κάθε χρόνο είναι για… κλάµατα.

Την περσινή εξεταστική περίοδο, για παράδειγµα, στα Μαθηµατικά (όλων των πεδίων) κάτω από τη βάση έγραψε σχεδόν το 70% των υποψηφίων και άριστα ένα ποσοστό που µε το ζόρι άγγιξε το 3%. Μάλιστα, στο Πεδίο της Οικονοµίας και της Πληροφορικής η αποτυχία στα Μαθηµατικά πέρυσι άγγιξε το 83,17%!
Ανάλογη είναι η εικόνα και στη Βιολογία Γενικής Παιδείας, όπου πέρυσι το 61,39% των υποψηφίων βαθµολογήθηκε µε βαθµούς κάτω από 10 και ένα 8% πήρε βαθµούς από 18 έως 20. Η κατάσταση αυτή είναι γενικά γνωστή στους µαθητές, γεγονός που προφανώς επιτείνει το άγχος καθώς στα τρία χρόνια µέσα στο λύκειο τα παιδιά διαµορφώνουν µια εικόνα η οποία λίγο πριν από τις εξετάσεις µετατρέπεται σε τρόµο.
Δείτε εδώ 20 ερωτήσεις – απαντήσεις για το νέο σύστημα εξέτασης των πανελλαδικών

ΠΗΓΗ: ΕΘΝΟΣ 

Spread the love