Ο υπουργός  Παιδείας Νίκος Φίλης μιλώντας σήμερα στον Real Fm ανακοίνωσ ότι

Α. Το project (Βιωματική Δράση) ενσωματώνεται στο μάθημα και “κόβεται”  ως   ξεχωριστό μάθημα .

Β. Κόβεται μία ώρα Αρχαία (πιθανότατα στη Β΄ και Γ΄ τάξη).

Γ. Στην Α΄ τάξη η ώρα των Αρχαίων δίνεται στη Νεοελληνική Γλώσσα (που αυξάνεται κατά μία ώρα).

Δ. Επίσης μαθήματα ήσσονος σημασίας όπως η Οικιακή Οικονομία εναλλάσσονται και έτσι μειώνεται η τρίτη ώρα στο ωρολόγιο πρόγραμμα.

Ε. Αυξάνεται ο χρόνος των διαλειμμάτων.

Spread the love