Σήμερα γιορτάζουμε τα εκατομμύρια των ατόμων που αφιερώνουν τη ζωή τους στην εκπαίδευση των παιδιών, των νέων και των ενηλίκων. Ευχαριστούμε τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι αποτελούν ένα κρίσιμο θεμέλιο για την δυναμική κάθε κοινωνίας. Είναι ιδιαίτερα σημαντική η ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών μέσω επαρκούς κατάρτισης, αξιοπρεπών απολαβών, ευκαιριών για επαγγελματική ανάπτυξη και ακαδημαϊκών ελευθεριών.

Spread the love