Σύνοψη της δημοσίευσης, για το 2ο Επιστ. Πεδίο, στην ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ των εφαρμογών “Πανόραμα Τμημάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης”, “Βάσεις” και “Οδηγοί Σπουδών ΓΕΛ και ΕΠΑΛ” που λειτουργούν στις ιστοσελίδες συνεργαζόμενων φροντιστηρίων και σχολείων:

“Μεγάλες αλλαγές θα υπάρχουν και στο 2ο Επιστημονικό Πεδίο του Μηχανογραφικού Δελτίου του 2019 με σειρά νέων τμημάτων και μετεξελίξεις τμημάτων ΤΕΙ σε πανεπιστημιακά τμήματα. Οι μέχρι τώρα νομοθετημένες αλλαγές είναι οι εξής:

Α. Στα παραδοσιακά αντικείμενα των θετικών επιστημών ιδρύονται στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, με έδρα τη Λαμία, τα τμήματα:
– Μαθηματικών
– Φυσικής

Β. Σε άλλα αντικείμενα θετικών επιστημών, ιδρύονται δύο νέα τμήματα:
– Αεροδιαστημικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, στο Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.), με έδρα τα Ψαχνά Εύβοιας.
– Συστημάτων Ενέργειας, στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, με έδρα τη Λάρισα.

Γ. Στα αντικείμενα της Πληροφορικής και των Ψηφιακών Τεχνολογιών θα είναι διαθέσιμα τα εξής νέα τμήματα, στο Μηχανογραφικό του 2019:
– Τεχνολογιών Ψηφιακής Βιομηχανίας, του Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.), με έδρα τα Ψαχνά.
– Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με έδρα την Άρτα (το τμήμα προέρχεται από μετεξέλιξη τμήματος ΤΕΙ). Στο ίδιο αντικείμενο, σημειώνεται η μετονομασία του τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στη Λαμία, σε τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών. 
– Ψηφιακών Συστημάτων, στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, με έδρα τη Λάρισα (πρώην τμήμα ΤΕΙ).
Επίσης, στο υπάρχον τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας δημιουργούνται δύο Εισαγωγικές Κατευθύνσεις:
– Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών και 
– Πληροφοριακών Συστημάτων.

Δ. Στον ευρύτερο τομέα Γεωπονίας – Τροφίμων θα είναι διαθέσιμα τα εξής τμήματα:
– Γεωπονίας, στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, με έδρα την Άρτα, με διάρκεια σπουδών 10 εξάμηνα (πρώην τμήμα ΤΕΙ).
– Γεωπονίας – Αγροτεχνολογίας, στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, με έδρα τη Λάρισα (πρώην τμήμα ΤΕΙ).
– Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής & Διαχείρισης Φυσικών Πόρων, στο Ε.Κ.Π.Α., με έδρα τα Ψαχνά. 
– Δασολογίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με έδρα το Καρπενήσι, με διάρκεια σπουδών 10 εξάμηνα (πρώην τμήμα ΤΕΙ).
– Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού, στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, με έδρα την Καρδίτσα, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου (προέρχεται από πρώην τμήματα ΤΕΙ).
– Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής, στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, με έδρα τη Λάρισα (πρώην τμήμα ΤΕΙ).
– Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής, στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, με έδρα την Καρδίτσα (πρώην τμήμα ΤΕΙ).
– Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, με έδρα το Αργοστόλι (πρώην τμήμα ΤΕΙ).

Σημειώνεται επίσης ότι, το τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνων μετονομάζεται σε τμήμα Ζωικής Παραγωγής.

Ε. Στο Μηχανογραφικό του 19 εντάσσονται και δύο νεοιδρυόμενα τμήματα Περιβάλλοντος:
– Στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας με έδρα τη Λάρισα 
– Στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, με έδρα τη Ζάκυνθο.

ΣΤ. Στο 2ο Επιστημονικό Πεδίο εντάσσονται και τα εξής νέο-ιδρυόμενα τμήματα:
– Παιδαγωγικό Τμήμα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, του Ε.Κ.Π.Α. με έδρα την Αθήνα (προέρχεται από την από την κατάτμηση του τμήματος ΦΠΨυχολογίας του Πανεπιστημίου).
– Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με έδρα τα Ιωάννινα (πρώην τμήμα ΤΕΙ).
– Μουσικών Σπουδών, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με έδρα την Άρτα, με διάρκεια σπουδών 10 εξάμηνα (πρώην τμήμα ΤΕΙ).
– Ψηφιακών Τεχνών και Κινηματογράφου, του ΕΚΠΑ με έδρα τα Ψαχνά.

Ζ. Επίσης στο 2ο Επιστημονικό Πεδίο εντάσσονται και οι εξής σχολές του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (Σ.Δ.Σ.Λ.Σ. -Ελ.ΑΚΤ.):
– Δοκίμων Σημαιοφόρων.
– Λιμενοφυλάκων.

Η. Εντάσσονται και στο 2ο Επιστ. Πεδίο, δύο ακόμη τμήματα σε λειτουργία , ήδη ενταγμένα σε άλλα Επιστ. Πεδία:
– Αγροτικής Ανάπτυξης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. 
–Στατιστικής και Αναλογιστικών – Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Θ. Τέλος, τα επόμενα χρόνια στο 2ο Επιστημονικό Πεδίο θα ενταχθούν 6 νέα τμήματα: Τρία την περίοδο 2020-21 και τρία την περίοδο 2021-22.”

Spread the love