Οι αυξομειώσεις στους εισακτέους «δείχνουν» τις βάσεις

Το Φροντιστήριο Κοσμογνώση αποτελεί ένα Πανεπιστημιακό Φροντιστήριο Ολοκληρωμένης Υποστήριξης Φοιτητών που δραστηριοποιείται με επιτυχία στον εκπαιδευτικό χώρο, παρέχοντας πλήρη ενίσχυση καθ΄ όλη τη διάρκεια των σπουδών τους (πτυχιακές εργασίες, διπλωματικές εργασίες, φοιτητικά μαθήματα). Σκοπός του φροντιστηρίου είναι η προσφορά υψηλής ποιότητας υπηρεσιών, δίνοντας έμφαση στις ανάγκες των πελατών της, βασιζόμενη πάντα στο τρίπτυχο: Αξιοπιστία, Χαμηλό κόστος, Υψηλή Ποιότητα. Λόγω της πολυετούς παρουσίας μας στο χώρο της εκπαίδευσης έχουμε δημιουργήσει ένα άριστο πλέγμα παροχής εκπαιδευτικών υπηρεσιών, το οποίο αναπτύσσεται συνεχώς χάρη στην έμφαση που δίδεται στις μεταβαλλόμενες εκπαιδευτικές ανάγκες του σύγχρονου φοιτητή.

Στόχοι ενός πανεπιστημιακού μαθήματος

  • Κάλυψη της προαπαιτούμενης γνώσης για να μπορεί ο σπουδαστής να ανταποκριθεί στις κυρίως ανάγκες του μαθήματος
  • Εμπέδωση μεθοδολογία μελέτης
  • Κάλυψη της απαιτούμενης ύλης με αποσαφήνιση των δύσκολων και δυσνόητων σημείων της.
  • Βοήθεια στην επίλυση θεμάτων προηγούμενων εξεταστικών περιόδων
  • Προσομοίωση εξετάσεων με επιλογή επίκαιρων πιθανών θεμάτων
  • Βοήθεια στην εκπόνηση εργασιών που σχετίζονται με το μάθημα
  • Επίλυση των θεμάτων της τρέχουσας εξέτασης

Ποια επιστημονικά αντικείμενα καλύπτουν τα πανεπιστημιακά μαθήματα

Στο Φροντιστήριο Κοσμογνώση στη Νέα Ερυθραία   οι συνεργαζόμενοι καθηγητές προέρχονται από όλα τα πανεπιστήμια της Ελλάδας και τα βασικά προσόντα τους είναι μεταπτυχιακός ή διδακτορικός τίτλος σπουδών. Σε κάθε ειδικότητα διαθέτουμε την καλύτερη δυνατή λύση και η αμεσότητα στην εξυπηρέτηση είναι ανεξάρτητη από την εξειδίκευση του αντικειμένου που απαιτείται. Με λίγα λόγια καλύπτουμε το 99% των ειδικοτήτων που αυτή τη στιγμή διδάσκονται στα Ελληνικά Πανεπιστημιακά Ιδρύματα.

Τρόπος τέλεση των μαθημάτων

Τα πανεπιστημιακά μαθήματα είναι εκ φύσεως ιδιαίτερα μαθήματα. Καλύπτουν ιδιαίτερες και πολύ εξειδικευμένες ανάγκες και είναι απαραίτητη η προσήλωση του καθηγητή στον κάθε σπουδαστή ξεχωριστά. Μέσα από τα ιδιαίτερα μαθήματα γίνεται πλήρη εκμετάλλευση τόσο του χρόνου του σπουδαστή όσο και της προϋπάρχουσας γνώση του στο αντικείμενο. Τα μαθήματα εκτελούνται σε διαδοχικά ραντεβού που καθορίζονται με βάση το ωράριο του σπουδαστή και το σύνολο των μαθημάτων προσδιορίζεται από τον σπουδαστή και τον καθηγητή. Ο σχηματισμός τμημάτων είναι εφικτός, ιδιαιτέρα όταν η ομοιογένεια και η σύμπνοια όλων των παραγόντων είναι σε επιτρεπτό επίπεδο.

Οικονομικός Διακανονισμός

Υπάρχουν δύο τρόποι πληρωμής των μαθημάτων

Α) Προπληρωμή ενός αριθμού ωρών

Β) Πληρωμή ανά μάθημα

Στην πρώτη περίπτωση υφίσταται έκπτωση μέχρι και 20% η οποία συνεχίζει να υφίσταται και για τις ώρες που υπερβαίνουν της προπληρωμής, εφόσον αυτές αφορούν το ίδιο εκπαιδευτικό αντικείμενο.

Spread the love