Η εκπαιδευτική διαδικασία ΟΛΩΝ των μαθητών μας θα συνεχιστεί ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ και το ωρολόγιο πρόγραμμα θα αναπροσαρμοστεί.

Εκπαιδευτές, γονείς και μαθητές θα συνεργαστούμε χρησιμοποιώντας τα σύγχρονα μέσα για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το παγκόσμιο πρόβλημα που έχει προκύψει, σεβόμενοι τους κανόνες της Πολιτείας.

Spread the love