Οριστική εκκαθάριση όλων των υποθέσεων αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλων σπουδών από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων, υπόσχεται ως το τέλος του χρόνου το υπουργείο Παιδείας.
Πρόκειται βέβαια για περίπου 3000 υποθέσεις νέων που στην πλειονότητα τους είναι κάτοχοι πτυχίων  κολεγίων που συνεργάζονται με ευρωπαϊκά πανεπιστήμια και περιμένουν την αναγνώριση σε επίπεδο επαγγελματικών δικαιωμάτων των πτυχίων τους, με εκείνα των ελληνικών ΑΕΙ.
Το υπουργείο  Παιδείας αναμένεται να προωθήσει σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος και να λάβει σχετικά διοικητικά μέτρα.
Στόχος είναι όπως τονίζεται από  την πλευρά του υπουργείου Παιδείας να δημιουργηθεί νέο Όργανο για το θέμα, με την συνεργασία επαγγελματικών ενώσεων και επιμελητηρίων της χώρας.
Τα πτυχία της Κύπρου
Για το  θέμα των ιδιωτικών πανεπιστημίων της Κύπρου και του θέματος που έχει προκύψει με τα πτυχία Νομικής που δίνονται σε αποφοίτους που έχουν σπουδές λιγότερες των τριών ετών, ο ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ) αποφάσισε να βάλει «ασφαλιστικές δικλείδες» και να ζητάει επιπλέον  επιβεβαιώσεις από τους δικαιούχους τους.
Έτσι, το  Δ.Σ. του  Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., αποφάσισε να ζητείται, από τους έχοντες αποκτήσει τίτλο σπουδών Νομικής μετά από σπουδές διάρκειας μικρότερης των τριών ετών (λόγω προηγούμενων σπουδών) σε πρόγραμμα Νομικής στη Κύπρο, η προσκόμιση, ως επιπλέον δικαιολογητικού για τη διαδικασία αναγνώρισης του τίτλου και βεβαίωσης από τη Νομική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας για δυνατότητα εγγραφής του αιτούντος αποφοίτου, ως ασκουμένου στο δικηγορικό Σύλλογο της Κύπρου.
ΤΟ ΒΗΜΑ – Μάρνυ Παπαματθαίου
Spread the love