Στην τελική ευθεία των εξετάσεων εισέρχονται, σιγά σιγά, πάνω από 500.000 μαθητές Γυμνασίων, Λυκείων και ΕΠΑΛ.

Η αρχή γίνεται με τους μαθητές των Γενικών Λυκείων και των ΕΠΑΛ (11 Μαΐου) και στη συνέχεια τη σκυτάλη παίρνουν οι μαθητές Γυμνασίου (1η Ιουνίου).

Μετά τις ενδοσχολικές εξετάσεις (προαγωγικές και απολυτήριες) ακολουθούν οι πανελλαδικές, στις οποίες φέτος οι υποψήφιοι θα διεκδικήσουν 70.726 θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (43.758 στα Πανεπιστήμια και 26.968 στα ΤΕΙ, σύμφωνα με την τελική απόφαση του υπουργείου).

Αλλά ας δούμε τα πράγματα με τη σειρά:

Στα περίπου 2.000 Γυμνάσια της χώρας τα μαθήματα για τους περίπου 300.000 μαθητές λήγουν στις 26 Μαΐου ενώ στις 31 Μαΐου θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα φοίτησης.

Οι απολυτήριες

Την 1η Ιουνίου ξεκινούν οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις και μέχρι τις 12 Ιουνίου θα εκδοθούν τα αποτελέσματα.

Στις 13 Ιουνίου θα ξεκινήσουν μαθήματα ενισχυτικής διδασκαλίας για τους μετεξεταστέους μαθητές, τα οποία προβλέπεται να διαρκέσουν μέχρι τις 23 Ιουνίου.

Στις 26 Ιουνίου θα ξεκινήσουν οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις για τους μετεξεταστέους μαθητές.

Στις 29 Ιουνίου θα εκδοθούν τα αποτελέσματα.

Για τα Λύκεια (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ) τα μαθήματα θα τελειώσουν στις 9 Μαΐου και οι απολυτήριες εξετάσεις, που φέτος προηγούνται των πανελλαδικών, θα διεξαχθούν 11-26 Μαΐου, ενώ οι προαγωγικές εξετάσεις (Α’ και Β’ Λυκείου) θα διεξαχθούν μεταξύ 11 Μαΐου και 2 Ιουνίου.

Στη συνέχεια, η 6η Ιουνίου θα είναι η μέρα έναρξης των πανελλαδικών εξετάσεων για τα ΕΠΑΛ και η 7η Ιουνίου για τα ΓΕΛ.

Οι εξετάσεις μετεξεταστέων μαθητών Α’, Β’ και Γ’ Λυκείου θα ξεκινήσουν στις 23 Ιουνίου και θα ολοκληρωθούν στις 28 Ιουνίου.

Στις 29 Ιουνίου θα εκδοθούν τα αποτελέσματα.

Ειδικότερα, για τα ΓΕΛ οι πανελλαδικές θα διαρκέσουν από τις 7 έως και τις 19 Ιουνίου, ενώ για τα ΕΠΑΛ από τις 6 έως τις 21 Ιουνίου.

Οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων θα διεξαχθούν μεταξύ 22 και 30 Ιουνίου, ενώ οι πρακτικές δοκιμασίες μεταξύ 20 και 30 Ιουνίου.

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που έχει ανακοινώσει το υπουργείο, τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στις 29 Ιουνίου.

Η προαγωγή

 

Οι αλλαγές στους όρους προαγωγής των μαθητών στο γυμνάσιο

Φέτος, για πρώτη φορά, θα πραγματοποιηθεί τον Ιούνιο εξεταστική για τους μετεξεταστέους της Γ’ τάξης, παράλληλα με εκείνη των υπόλοιπων τάξεων των ΓΕΛ.

1. Για την προαγωγή των μαθητών των Α’ και Β’ τάξεων Ημερήσιου Γενικού Λυκείου και των Α’, Β’ και Γ’ τάξεων Εσπερινού Γενικού Λυκείου απαιτείται γενικός μέσος όρος τουλάχιστον εννέα και πέντε δέκατα (9,5), ο οποίος προκύπτει από τον Μ.Ο. των βαθμών ετήσιας επίδοσης του μαθητή όλων των γραπτώς εξεταζόμενων μαθημάτων, συμπεριλαμβανομένου του μαθήματος της Ερευνητικής Εργασίας, όπου αυτό διδάσκεται.

2. Για την απόλυση των μαθητών της Γ’ τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου και της Δ’ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου απαιτείται γενικός μέσος όρος τουλάχιστον εννέα και πέντε δέκατα (9,5), ο οποίος προκύπτει από τον Μ.Ο. των βαθμών ετήσιας επίδοσης του μαθητή όλων των γραπτώς εξεταζόμενων μαθημάτων.

3. Αν οι μαθητές όλων των τάξεων του Ημερήσιου και του Εσπερινού Γενικού Λυκείου δεν επιτύχουν τον γενικό μέσο όρο, παραπέμπονται σε ειδική εξεταστική περίοδο τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους με τον τρόπο και τη διαδικασία των προαγωγικών ή απολυτήριων εξετάσεων στα μαθήματα στα οποία ο βαθμός ετήσιας επίδοσής τους είναι μικρότερος του εννέα και πέντε δέκατα (9,5) και αν ύστερα από την ειδική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου οι μαθητές δεν επιτύχουν τον γενικό μέσο όρο προαγωγής ή απόλυσης επαναλαμβάνουν τη φοίτησή τους.

4. Ειδικώς, οι μαθητές της Γ’ τάξης του Ημερήσιου Γενικού Λυκείου και της Δ’ τάξης του Εσπερινού Γενικού Λυκείου που δεν επιθυμούν να επαναλάβουν τη φοίτησή τους, δύνανται να προσέλθουν στις απολυτήριες εξετάσεις της τελευταίας τάξης το αμέσως επόμενο ή οποιοδήποτε άλλο σχολικό έτος, χωρίς να φοιτήσουν στην αντίστοιχη τάξη και εξετάζονται προφορικά και γραπτά στα μαθήματα και στην ύλη που εξετάζονται οι μαθητές που φοιτούν στη Γ’ τάξη Ημερήσιου ΓΕΛ και στη Δ’ τάξη Εσπερινού ΓΕΛ το συγκεκριμένο σχολικό έτος. Τα ανωτέρω ισχύουν από την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου 2016 και για τους μαθητές που φοίτησαν κατά τα παρελθόντα σχολικά έτη στη Γ’ τάξη του Ημερήσιου Γενικού Λυκείου και στη Δ’ τάξη του Εσπερινού Γενικού Λυκείου και δεν έχουν απολυθεί.

5. Στην περίπτωση που εξάγεται για μαθητή των Α’ και Β’ τάξεων Ημερήσιου Γενικού Λυκείου και των Α’, Β’ και Γ’ τάξεων Εσπερινού Γενικού Λυκείου απορριπτικό αποτέλεσμα σε κλάδο/κλάδους μαθήματος και ο συνολικός βαθμός στο μάθημα ως μέσος όρος των βαθμών των κλάδων είναι επίσης απορριπτικός, ο μαθητής αυτός παραπέμπεται μόνο στον κλάδο/στους κλάδους του μαθήματος στον οποίον/στους οποίους υστέρησε.

Τι ισχύει για τους μετεξεταστέους

 

Μαθητής ελέγχει τα αποτελέσματα εξετάσεων

Αν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις προαγωγής ή απόλυσης, ο μαθητής παραπέμπεται σε επαναληπτική εξέταση στα μαθήματα στα οποία ο βαθμός ετήσιας επίδοσης είναι μικρότερος από δέκα (10).

Για τους παραπεμπόμενους μαθητές αμέσως μετά το τέλος της πρώτης εξεταστικής περιόδου καταρτίζεται πρόγραμμα υποστηρικτικής διδασκαλίας (5-10 διδακτικών ωρών) για κάθε μάθημα των Ομάδων Α’ και Β’ στο οποίο έχει παραπεμφθεί ο μαθητής.

Στο τρίτο δεκαήμερο του Ιουνίου διεξάγονται οι επαναληπτικές εξετάσεις για τους παραπάνω μαθητές (δεύτερη εξεταστική περίοδος).

Για τα μαθήματα της πρώτης ομάδας (Ομάδα Α’) οι επαναληπτικές εξετάσεις είναι προφορικές και γραπτές.

Για τα μαθήματα της δεύτερης και της τρίτης ομάδας οι επαναληπτικές εξετάσεις είναι προφορικές.

Αν και μετά τις επαναληπτικές εξετάσεις μαθητής της Α’ και Β’ τάξης δεν κριθεί άξιος προαγωγής, τότε επαναλαμβάνει την τάξη ενώ στην ίδια περίπτωση αν μαθητής της Γ’ τάξης δεν κριθεί άξιος απόλυσης, τότε δύναται να προσέλθει σε επαναληπτικές εξετάσεις πριν από την έναρξη των μαθημάτων τον Σεπτέμβριο (τρίτη εξεταστική περίοδος), στα μαθήματα στα οποία ο βαθμός ετήσιας επίδοσής του είναι μικρότερος από δέκα.

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ – Χρήστος Κάτσικας
Spread the love