Αμέσως μετά την ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής από το υπουργείο Παιδείας, θα υπάρξουν οδηγίες για τη διαδικασία εγγραφής των επιτυχόντων στις σχολές, η οποία άλλαξε από πέρυσι. Πιο συγκεκριμένα, οι υποψήφιοι -προκειμένου να διευκολυνθούν- αναμένεται να υποβάλουν σε πρώτη φάση ηλεκτρονικά την αίτηση προεγγραφής τους σε προθεσμία που θα ανακοινωθεί άμεσα.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας η διαδικασία εγγραφής των επιτυχόντων περιλαμβάνει τα εξής στάδια:

1. Οι επιτυχόντες μέσω της ιστοσελίδας του υπουργείου Παιδείας www.minedu.gov.grοφείλουν να επισκεφθούν την ειδική εφαρμογή προεγγραφής, να συμπληρώσουν και υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση προεγγραφής τους. Για την είσοδό τους στην εφαρμογή, θα χρησιμοποιούν τον 8ψήφιο κωδικό εξετάσεων και τον προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password) που είχαν για το μηχανογραφικό τους δελτίο.

2. Στη συνέχεια, οι προεγγραφέντες επιτυχόντες οφείλουν να αποστείλουν στη γραμματεία του τμήματος επιτυχίας τους με ταχυμεταφορά ή αυτοπροσώπως τη συγκεκριμένη αίτηση προεγγραφής και τα υπόλοιπα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Σημειώνεται ότι από φέτος, με κοινή υπουργική απόφαση των υπουργών Εσωτερικών και Παιδείας, καταργείται η «υποβολή ευκρινούς φωτοαντιγράφου του τίτλου απόλυσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης», δηλαδή απολυτηρίου ή πτυχίου ή αποδεικτικού του σχολείου αποφοίτησης το οποίο μέχρι πέρυσι ήταν απαραίτητο για τη διαδικασία εγγραφής των επιτυχόντων.

3. Για την ολοκλήρωση της εγγραφής, η γραμματεία του τμήματος ή της σχολής ελέγχει και αντιπαραβάλλει τα δικαιολογητικά που απέστειλαν οι εισαγόμενοι με τον ονομαστικό πίνακα επιτυχόντων και με τον πίνακα των εισαγομένων που υπέβαλαν ηλεκτρονική αίτηση. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η γραμματεία δύναται αιτιολογημένα να ζητήσει συμπληρωματικά δικαιολογητικά από τους εισαγομένους.

Spread the love