Το Πανεπιστήμιο Κρήτης για έκτη συνεχόμενη χρονιά, συγκαταλέγεται στα καλύτερα Νέα Πανεπιστήμια διεθνώς, που λειτουργούν λιγότερο από 50 χρόνια, καταλαμβάνοντας την 58η θέση μεταξύ 200 ΑΕΙ.

Η κατάταξη των Νέων Πανεπιστημίων  από τον οργανισμό κατάταξης Νέων Πανεπιστημίων «ΤΗΕ –Young University Rankings», στηρίζεται στους ίδιους δείκτες επίδοσης που καλύπτουν όλο το εύρος της αποστολής ενός πανεπιστημίου (διδασκαλία, έρευνα, μεταφορά τεχνογνωσίας και εξωστρέφεια) αλλά αποδίδει λιγότερο βάρος στο δείκτη της φήμης ενός πανεπιστημίου καθώς αυτός συνδέεται με τα χρόνια λειτουργίας του, την παράδοση και την περιουσία που έχει αποκτήσει στη πορεία. Αυτόν το
χρόνο, ο “THE” από τον κατάλογο των 200 Πανεπιστημίων, συνέκρινε και εκείνα που λειτουργούν σε ίδια χρονικά διαστήματα.

Σε αυτήν την κατάταξη, το Πανεπιστήμιο Κρήτης καταλαμβάνει την 30η θέση ανάμεσα στα 50 καλύτερα πανεπιστήμια που ιδρύθηκαν από το 1967 μέχρι το 1985. Σε ότι αφορά τον δείκτη της απήχησης της έρευνας με κριτήριο τον αριθμό των αναφορών , το Πανεπιστήμιο Κρήτης καταλαμβάνει την 26η θέση.

«Το γεγονός ότι το Πανεπιστήμιο Κρήτης εξακολουθεί να βρίσκεται ανάμεσα στα 200 καλύτερα Νέα Πανεπιστήμια διεθνώς παρά τις εξαιρετικά δυσμενείς συνθήκες που λειτουργεί τα τελευταία χρόνια, αποδεικνύει την αφοσίωση της πανεπιστημιακής λοινότητας στη διατήρηση της ποιότητας και της αριστείας, στόχους που αποτέλεσαν τα θεμέλια της ίδρυσης αυτού του πανεπιστημίου» λέει σε ανακοίνωσή της η πρυτανεία το Παν. Κρήτης.

 

 

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ – Απόστολος Λακασάς

Spread the love