Σημαντική πρωτιά για το Πανεπιστήμιου Κύπρου

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου κατατάσσεται πρώτο με διαφορά σε όλες τις αναφορές αξιολόγησης της συμμετοχής της Κύπρου στο ανταγωνιστικό πλαίσιο έρευνας και καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ανακοίνωση του Πανεπιστημίου αναφέρει ότι είχε 90 συμμετοχές, ενώ συνολικά οι κυπριακοί φορείς, με βάση τα συμπεράσματα του Ινστιτούτου Mirris, είχαν 357 συμμετοχές. Το ποσοστό επιτυχίας κυμάνθηκε στο 15,60% και η απορρόφηση έφτασε συνολικά τα 63 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα μισά αξιοποιήθηκαν από ερευνητικές ομάδες του Πανεπιστήμιου Κύπρου.

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου, σημειώνεται στην ανακοίνωση, είναι, επίσης, «ο μόνος κυπριακός φορέας, ο οποίος βρίσκεται στον κατάλογο με τις 30 πρώτες σε κατάταξη συμμετοχές από τα ιδρύματα των 13 νέων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

O πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, καθηγητής, Κωνσταντίνος Χριστοφίδης, συνεχάρη τους ακαδημαϊκούς και τους ερευνητές για την προσήλωσή τους στη διεθνή συνεργασία και τη δημιουργική έρευνα, την οποία συνδυάζουν επιτυχώς με διδακτικό έργο υψηλό επιπέδου.

«Είναι φανερό ότι η συνεχόμενη άνοδος της θέσης του Πανεπιστημίου Κύπρου στις διεθνείς κατατάξεις εξαρτάται κυρίως από τις ερευνητικές επιτυχίες», είπε ο κ. Χριστοφίδης.

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου αποτελεί τον μεγαλύτερο κυπριακό οργανισμό απασχόλησης νέων ερευνητών, αφού μεγάλο ποσοστό ερευνητικής χρηματοδότησης αξιοποιείται για την απασχόλησή τους και για την ενίσχυση της κυπριακής ερευνητικής υποδομής, κυρίως με εξειδικευμένο εξοπλισμό.

Spread the love