Στις 9 Μαίου, ημέρα Τρίτη,  λήγουν τα μαθήματα στα Λύκεια ενώ οι γραπτές απολυτήριες και προαγωγικές εξετάσεις αρχίζουν για  τα Γυμνάσια την 1η Ιουνίου  και στα Λύκεια  (ΓΕΛ-ΕΠΑΛ), στις 11 Μαίου.

Ειδικότερα:

Γυμνάσιο

Στο Γυμνάσιο τα μαθήματα λήγουν στις 26  Μαίου και ακολουθούν επαναλήψεις διδακτέας ύλης  και εκδηλώσεις  το διήμερο 29 και 30 Μαίου.

Στις 31 Μαίου θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα φοίτησης.

Την 1η Ιουνίου ξεκινούν οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις.

Στις 12 Ιουνίου  θα εκδοθούν τα αποτελέσματα για τους μαθητές Γυμνασίου

Στις 13 Ιουνίου θα ξεκινήσουν  μαθήματα ενισχυτικής διδασκαλίας για τους μετεξεταστέους μαθητές τα οποία προβλέπεται να διαρκέσουν μέχρι και 23 Ιουνίου.

Στις 26 Ιουνίου θα ξεκινήσουν οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις για τους μετεξεταστέους μαθητές

Στις 29 Ιουνίου θα εκδοθούν τα αποτελέσματα .

Στα Γενικά Λύκεια

Οι απολυτήριες εξετάσεις της Γ Λυκείου  και παράλληλα οι προαγωγικές της Α και Β Λυκείου  θα ξεκινήσουν στις 11 Μαίου.

Για τη Γ Λυκείου οι απολυτήριες εξετάσεις θα ολοκληρωθούν μέχρι στις 26 Μαίου και τα αποτελέσματα θα εκδοθούν στις 31 Μαίου.

Οι προαγωγικές εξετάσεις στην Α και Β Λυκείου θα  συνεχιστούν και μετά τις 26 Μαίου και τα αποτελέσματα θα εκδοθούν  στις 6 Ιουνίου.

Εξετάσεις μετεξεταστέων μαθητών Α, Β και Γ  Λυκείου θα ξεκινήσουν  στις 23 Ιουνίου  και θα ολοκληρωθούν στις 28 Ιουνίου

Στις 29 Ιουνίου θα εκδοθούν τα αποτελέσματα.

ΕΠΑΛ

Για τους μαθητές των ΕΠΑΛ οι  απολυτήριες εξετάσεις της Γ τάξης  και παράλληλα οι προαγωγικές της Α και Β ΕΠΑΛ  θα ξεκινήσουν στις 11 Μαίου.

Την 1η Ιουνίου θα εκδοθούν τα αποτελέσματα για την Γ τάξη.

Οι προαγωγικές εξετάσεις στην Α και Β τάξη ΕΠΑΛ  θα  συνεχιστούν και μετά τις 26 Μαίου και τα αποτελέσματα θα εκδοθούν  στις 7 Ιουνίου.

Οι εξετάσεις μετεξεταστέων μαθητών Α, Β και Γ  Λυκείου θα ξεκινήσουν  στις 23 Ιουνίου  και θα ολοκληρωθούν στις 28 Ιουνίου

Στις 29 Ιουνίου θα εκδοθούν τα αποτελέσματα.

Πανελλαδικές

Οι Πανελλαδικές Εξετάσεις θα ξεκινήσουν στις 6 Ιουνίου για τα ΕΠΑΛ και 7 Ιουνίου για τα ΓΕΛ

Πατήστε εδώ για να δείτε το πρόγραμμα

Ειδικά μαθήματα

Οι εξετάσεις στα Ειδικά Μαθήματα θα ξεκινήσουν  στις 24 Ιουνίου και θα ολοκληρωθούν στις 30 του ίδιου μήνα.

ΤΕΦΑΑ

Οι Πρακτικές δοκιμασίες  (ΤΕΦΑΑ κ.α.) θα ξεκινήσουν  20 Ιουνίου και θα ολοκληρωθούν στις 30 του ίδιου μήνα.

Spread the love