Προκήρυξη 31 υποτροφιών για μεταδιδακτορική έρευνα και 80 ερευνητικών προγραμμάτων

Την προκήρυξη 31 θέσεων υποτροφιών για μεταδιδακτορική έρευνα και τη χρηματοδότηση 80 ερευνητικών προγραμμάτων ανακοίνωσε το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ). Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων και για τα δύο προγράμματα είναι η 21η Μαρτίου 2016.

Οι υποτροφίες για μεταδιδακτορική έρευνα αφορούν τέσσερις θεματικές περιοχές: Ενέργεια – Βιομηχανία: επτά θέσεις, Υγεία: εννέα θέσεις, Βιομηχανία: επτά θέσεις και Υποδομές – Αστική Ανάπτυξη – Περιβάλλον: οκτώ θέσεις.

Η προκήρυξη για χρηματοδότηση ερευνητικών προγραμμάτων, που θα εκπονηθούν αποκλειστικά σε ελληνικά ΑΕΙ, αφορά τρεις θεματικές περιοχές: Ενέργεια: 26 θέσεις, Βιομηχανία: 28 θέσεις και Υποδομές – Αστική Ανάπτυξη – Περιβάλλον: 26 θέσεις.

Τα προγράμματα υποτροφιών υλοποιούνται στο πλαίσιο της συμφωνίας συμβιβασμού μεταξύ της Ελλάδας και της Siemens. Για περισσότερες πληροφορίες στους συνδέσμους:

https://www.iky.gr/upotrofies-gr/2014-12-12-12-09-42/siemens-gr/siemens-2014-15 και

https://www.iky.gr/upotrofies-gr/didaktoriko/siemens-ereunitika

Spread the love