Με χαρά σας ανακοινώνουμε την έναρξη της συνεργασίας μας με την επιστημονική ομάδα του EDU JOB με την συνεργασία του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Το EduJob δημιουργήθηκε για να καλύψει την ανάγκη σύνδεσης σπουδών και επαγγελμάτων. Ακόμα περισσότερο, για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της εποχής, συνδέοντας σπουδές και επαγγέλματα με προοπτική. Με την υποστήριξη ειδικών επιστημόνων παρέχει καινοτόμες διαδικτυακές υπηρεσίες καθοδήγησης (e – mentoring) και πληροφόρησης σε ζητήματα που σχετίζονται με την εκπαίδευση και την εργασία.

Μέσα από την ιστοσελίδα μας οι μαθητές μπορούν να απαντήσουν στις ερωτήσεις ενός τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού και να ανακαλύψουν ή να επιβεβαιώσουν τις επαγγελματικές επιλογές που τους ταιριάζουν.