Στόχος του προγράμματος του Λυκείου είναι η σωστή προσαρμογή σ’ ένα πολύ υψηλό επίπεδο για την επίτευξη υψηλών στόχων και την τελική ένταξη τω μαθητών μας στις Ανώτερες και Ανώτατες σχολές.
Η διαδικασία αυτή ξεκινάει από την Α’ Λυκείου, με πρόγραμμα προσαρμοσμένο στη μελλοντική κατεύθυνση που θα ακολουθήσει ο κάθε μαθητής.
Η επιλογή της κατεύθυνσης γίνεται ύστερα απ’ το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον και έπειτα απ’ τις συνεδρίες που γίνονται μεταξύ του μαθητή και μιας έμπειρης συμβούλου επαγγελματικού προσανατολισμού (παρουσία των γονέων).

Τα μαθήματα (πλήρους πακέτου) της Α’ Λυκείου είναι:

1. Άλγεβρα
2. Γεωμετρία
3. Φυσική
4. Χημεία
5. Αρχαία Ελληνικά
6. Έκθεση
7. Ιστορία (προαιρετικά)

 

Στη Β’ Λυκείου σκοπός μας είναι η εμβάθυνση της ύλης και η απόλυτη προετοιμασία των παιδιών με σκοπό την ομαλή ένταξη των μαθητών στην τελευταία τάξη του Λυκείου.
Τα μαθήματα βάσει των κατευθύνσεων χωρίζονται σε:

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

 • Αρχαία Κατεύθυνσης
 • Λατινικά
 • Ιστορία (Προετοιμ. Γ’Λ)
 • Φιλοσοφία (Προαιρετικά)
 • Έκθεση

ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤ/ΝΣΗ

 • Μαθηματικά Κατ.
 • Μαθηματικά Γεν.
 • Φυσική Κατ.
 • Φυσική Γεν.
 • Χημεία Κατ.
 • Έκθεση

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤ/ΝΣΗ

 • Μαθηματικά Κατ.
 • Μαθηματικά Γεν.
 • Φυσική Κατ.
 • Φυσική Γεν.
 • Έκθεση

Στη Γ’ Λυκείου ασχολούμαστε συστηματικά με την ένταξη των μαθητών μας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Τα μαθήματα βάσει των κατευθύνσεων χωρίζονται ως εξής:

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

 • Αρχαία Κατ.
 • Λατινικά
 • Ιστορία
 • Λογοτεχνία
 • Έκθεση

ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

 • Μαθηματικά Κατ.
 • Φυσική Κατ.
 • Χημεία Κατ.
 • Βιολογία Κατ.
 • Έκθεση

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ[

 • Μαθηματικά Κατ.
 • Φυσική Κατ.
 • ΑΕΠΠ
 • ΑΟΔΕ
 • Έκθεση

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

 • Μαθηματικά Γεν.
 • Βιολογία Γεν.
 • ΑΟΘ
 • Φυσική Γεν.
 • Ιστορία Γεν.

Για την καλύτερη εξοικείωση των παιδιών με τα γραπτά και στις τρεις τάξεις του Λυκείου υπάρχουν τρεις κύκλοι τρίωρων διαγωνισμάτων και εβδομαδιαία ωριαία τεστ. Έτσι οι καθηγητές έχουν τη ικανότητα να βλέπουν εβδομαδιαίως την πρόοδό των μαθητών τους στα γραπτά καθώς και τις αδυναμίες τους.