Στο φροντιστήριό μας, οι μαθητές προετοιμάζονται πλήρως για να μπορέσουν ν’ ανταπεξέλθουν  στις απαιτήσεις του σχολείου, τόσο κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, όσο και στην εξεταστική περίοδο του τέλους κάθε χρονιάς. Επίσης, μέλημά μας είναι η ομαλή ένταξή τους στις απαιτήσεις του Λυκείου.

Και στις τρεις τάξεις του Γυμνασίου γίνονται όλα τα βασικά μαθήματα:

 

  • Μαθηματικά
  • Φυσική (Β’, Γ’ Γυμνασίου)
  • Χημεία (Β’, Γ’ Γυμνασίου)
  • Αρχαία
  • Γλώσσα

Οι ώρες των μαθημάτων εξαρτώνται:

1. Από τις ανάγκες του μαθητή.

2. Από το πακέτο μαθημάτων που θα επιλέξει ο ίδιος ο μαθητής..

Εκτός των βασικών μαθημάτων όμως, το κάθε παιδί έχει τη δυνατότητα να ζητήσει τη βοήθειά μας σε οποιοδήποτε άλλο μάθημα δυσκολεύεται, όπως:

1. Αρχαία από Μετάφραση

2. Λογοτεχνία

3. Ιστορία

4. Βιολογία

5. Γεωγραφία

6. Πληροφορική

7. Οικιακή Οικονομία

8. Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή

Μέσα στο εβδομαδιαίο πρόγραμμα εντάσσονται ωριαία τεστ, αφού σκοπός μας είναι η σωστή προετοιμασία των μαθητών μας για τις εξετάσεις και η εξοικείωσή τους με τα γραπτά.

Οι καθηγητές του Γυμνασίου χάρη στη μεγάλη εμπειρία τους κατανοούν απόλυτα τις ανησυχίες της “κρίσιμης” εφηβικής ηλικίας και απώτερος σκοπός τους είναι η σωστή διαπαιδαγώγηση και καθοδήγηση των νέων.