Πού θα δείτε αν πήρατε μετεγγραφή για ΑΕΙ - ΤΕΙ

Αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο τα ονόματα όσων πήραν τελικά μετεγγραφή σε τμήματα ΑΕΙ και ΤΕΙ αφού ολοκληρώθηκε η διαδικασία εξέτασης των ενστάσεων στα πρώτα αποτελέσματα της διαδικασίας υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν τα αποτελέσματα στην ειδική εφαρμογή transfer.it.minedu στην ιστοσελίδα του υπουργείου Παιδείας.

Οι ενδιαφερόμενοι εισέρχονται στην ειδική εφαρμογή με το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό (password) που τους χορηγήθηκε από τη Γραμματεία της Σχολής ή του Τμήματός τους για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Ιδρύματος στο οποίο φοιτούν.

Spread the love