Στο πλαίσιο του προγραμματισμού για το επόμενο σχολικό έτος, το υπουργείο Παιδείας καλεί τους   Διευθυντές των Γυμνασίων και των Γενικών Λυκείων να ενημερώσουν τους μαθητές για τα εξής:

Α. Οι μαθητές που φοιτούν στην Α ́ τάξη του Γυμνασίου κατά το σχ. έτος 2016-2017 πρέπει να διατηρήσουν το βιβλίο Βιολογίας Α ́ Γυμνασίου, διότι θα το χρησιμοποιήσουν και στη Β ́ τάξη κατά το σχ. έτος 2017-2018.

Β. Οι μαθητές που φοιτούν στην Β ́ τάξη του Γυμνασίου κατά το σχ. έτος 2016-2017 πρέπει να διατηρήσουν το βιβλίο Βιολογίας (Β ́ & Γ ́ Γυμνασίου), διότι θα το χρησιμοποιήσουν και στη Γ ́ τάξη κατά το σχ. έτος 2017-2018.

Γ. Οι μαθητές που φοιτούν στην Α ́ τάξη του Ημερησίου Γενικού Λυκείου κατά το σχ. έτος 2016-2017 πρέπει να διατηρήσουν το βιβλίο της ΧΗΜΕΙΑΣ, διότι θα το χρησιμοποιήσουν και στη Β ́ τάξη κατά το σχ. έτος 2017-2018.

Δ. Οι μαθητές που φοιτούν στην Β ́ τάξη του Εσπερινού Γενικού Λυκείου κατά το σχ. έτος 2016-2017 πρέπει να διατηρήσουν το βιβλίο της ΧΗΜΕΙΑΣ, διότι θα το χρησιμοποιήσουν και στη Γ ́ τάξη κατά το σχ. έτος 2017-2018.

Spread the love