Με νέα Δημόσια Παρέμβασή τους διακόσιοι ειδικοί της Ακαδημαϊκής και επιστημονικής κοινότητας ενημερώνουν και με τεκμηριωμένα επιχειρήματα «αποκωδικοποιούν» με παραδείγματα το πώς πρέπει να διδάσκονται στα Ελληνικά σχολεία το μάθημα των Αρχαίων και των Νεοελληνικών.

Γράφει ο: 

Ειδικότερα, οι εκπαιδευτικοί κάνουν λόγω για την θεμελιώδη πλάνη η οποία όπως αναφέρουν είναι η εξής : «Την πρώτη γλώσσα τη μαθαίνουμε μέσω διδασκαλίας και ότι, για να την κατακτήσουμε «σε βάθος» και «ολοκληρωμένα», πρέπει να διδαχθούν παλαιότερες μορφές της (αρχαία, καθαρεύουσα…), οι οποίες αποτελούν και τη βάση για την κατάκτηση της νεοελληνικής «γραμματικής» (μορφολογίας και σύνταξης)».

Επίσης, οι υπογράφοντες υποστηρίζουν ότι : «Τα επιστημονικά ζητήματα που αφορούν τη διδασκαλία της πρώτης γλώσσας έχουν εξεταστεί και συνεχίζουν να εξετάζονται με πλήθος θεωρητικών και εφαρμοσμένων ερευνών από διαφορετικές οπτικές στην Ελλάδα και το εξωτερικό και τα επιστημονικά πορίσματα έχουν διατυπωθεί με σαφήνεια.

Με βάση αυτά τα πορίσματα, εκθέτουμε παρακάτω τις αρχές των ειδικών κλάδων της γλωσσικής επιστήμης για τη δομή, την ιστορία, την κατάκτηση και τη διδασκαλία της γλώσσας, σε αντιδιαστολή προς τις διαδεδομένες πλάνες και μύθους γύρω από τη φύση της γλώσσας και τη γλωσσική διδασκαλία που ανασύρθηκαν και πάλι, με αφορμή το φλέγον ζήτημα της διδασκαλίας της νέας και αρχαίας ελληνικής γλώσσας στο γυμνάσιο».

Spread the love