Στην αξιοποίηση της περιουσίας τους καλούνται να προχωρήσουν τα ΑΕΙ αλλά και στην εκπόνηση σχεδίων με στόχο να έχουν δικά τους έσοδα, καθώς η χρηματοδότησή τους τελικά θα συνδέεται και με τις προσπάθειες που θα καταβάλλουν προς αυτήν την κατεύθυνση.

Τις σχετικές ανακοινώσεις έκανε η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Παιδείας προς τους πρυτάνεις των ΑΕΙ, γνωστοποιώντας παράλληλα και μερικά από τα κριτήρια για τα δωρεάν μεταπτυχιακά. Συγκεκριμένα, στα μεταπτυχιακά με τέλη εγγραφής αποτελεί υποχρέωση των Ιδρυμάτων να έχουν δωρεάν πρόσβαση σε αυτά όσοι έχουν οικογενειακό και προσωπικό εισόδημα στο μισό από το μέσο εισόδημα που δηλώνουν οι Ελληνες φορολογούμενοι. Τα άτομα αυτά θα προσφέρουν ολιγόωρη εβδομαδιαία εργασία (8 ωρών) στο Ιδρυμα ή στο Τμήμα φοίτησης. Για να διασφαλιστεί η ποιότητά τους θα πρέπει να οριστεί για κάθε ΠΜΣ ο μέγιστος αριθμός φοιτητών ανά διδάσκοντα.

Ο υπουργός Παιδείας Κώστας Γαβρόγλου κοινοποίησε στη σύνοδο των πρυτάνεων ότι πλήθος αρμοδιοτήτων μεταφέρονται στην αποκλειστική ευθύνη των ΑΕΙ, με στόχο την ενίσχυση της αυτοδυναμίας τους. Ταυτόχρονα όμως και τα πανεπιστήμια καλούνται μέσα στους επόμενους τρεις μήνες να καταθέσουν σχέδιο για την ανάπτυξη των ίδιων εσόδων-πόρων, καθώς και για την αξιοποίηση της περιουσίας τους (ακίνητης περιουσίας, κληροδοτημάτων, εσόδων από παροχή υπηρεσιών κ.λπ.), με δεδομένο ότι η χρηματοδότηση τελικά θα συνδέεται και με την υποβολή-εφαρμογή του σχεδίου αξιοποίησης ή και ανάπτυξης των πόρων του κάθε Ιδρύματος.

Ολες τις παραπάνω ρυθμίσεις ανακοίνωσε ο κ. Γαβρόγλου στη σύνοδο των πρυτάνεων μαζί με ακόμη δεκάδες ρυθμίσεις, ώστε να μελετηθούν από τους πανεπιστημιακούς έως το τέλος του μήνα, που θα επαναληφθεί η σύνοδός τους. Ο υπουργός ευχαρίστησε όλους όσοι εμπλέκονται στη λειτουργία των ΑΕΙ για την τεράστια συνεισφορά τους στο να κρατηθεί όρθια η Ανώτατη Εκπαίδευση στη διάρκεια της κρίσης, όπως χαρακτηριστικά τους είπε, ενώ αναγνώρισε ότι η προσπάθεια που απαιτήθηκε εκ μέρους τους ήταν τιτάνια.

Μέριμνα
Η πολιτική ηγεσία ανακοίνωσε ρυθμίσεις για σχεδόν όλα τα θέματα που αφορούν στα ΑΕΙ, ενώ σχετικά με τα ζητήματα φοιτητικής μέριμνας γνωστοποίησε τη σύσταση επιτροπής προκειμένου να μεταφερθεί η ευθύνη για τη φοιτητική μέριμνα από το υπουργείο στα Ιδρύματα. Συγκεκριμένα:

• Η ευθύνη για τη σίτιση των φοιτητών θα μεταφερθεί στα Ιδρύματα, με αντίστοιχη μεταφορά κονδυλίων.

• Η σίτιση θα γίνεται σε Πανεπιστημιακές Φοιτητικές Λέσχες, που θα εντάσσονται σε Οργανόγραμμα Ιδρύματος.

• Μέχρι τον Ιούνιο θα παρουσιαστεί σχέδιο για το ζήτημα των εστιών.

Τη μεταφορά πολλών αρμοδιοτήτων στην αποκλειστική ευθύνη των ΑΕΙ με στόχο την ενίσχυση της αυτονομίας τους κοινοποίησε στη σύνοδο των πρυτάνεων ο υπουργός Παιδείας Κ. Γαβρόγλου
 
Τη μεταφορά πολλών αρμοδιοτήτων στην αποκλειστική ευθύνη των ΑΕΙ με στόχο την ενίσχυση της αυτονομίας τους κοινοποίησε στη σύνοδο των πρυτάνεων ο υπουργός Παιδείας Κ. Γαβρόγλου

 

Η μετάβαση στην ψηφιακή εποχή

Σύμφωνα με το «πλάνο» του υπουργείου, στις προθέσεις του είναι η ενίσχυση των Ιδρυμάτων ώστε να ανταποκριθούν στη νέα ψηφιακή εποχή, με δραστηριότητες όπως: Υποχρεωτική εφαρμογή φοιτητολογίου για όλα τα Ιδρύματα με διασύνδεση μεταξύ τους και εφαρμογή πλατφόρμας για τη διαχείριση της ακίνητης περιουσίας των Ιδρυμάτων. Διαμόρφωση ψηφιακής πλατφόρμας για τη διαχείριση του προσωπικού και δημιουργία κεντρικής πύλης ανοικτής εκπαίδευσης για όλα τα Ιδρύματα.

Επιτροπή θα «σκανάρει» τις ανάγκες των ιδρυμάτων

Οσον αφορά στα οικονομικά θέματα των ΑΕΙ ανακοινώθηκε η συγκρότηση επιτροπής για τη μελέτη των οικονομικών αναγκών για όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες.

Σχετικά με την οικονομική στήριξη των πανεπιστημίων, συνολικά αυξάνονται κατά 5,41% οι πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού για το έτος 2017 έναντι των πιστώσεων του έτους 2016. Ο τακτικός προϋπολογισμός του 2017 ανέρχεται σε 4,518 δισ. €. Αύξηση των πιστώσεων από τον τακτικό προϋπολογισμό της Ανώτατης Εκπαίδευσης κατά 6,66% για το έτος 2017.

Από το ΕΣΠΑ 2014-2020, συνολικά 270 εκατ. € θα διατεθούν σε δράσεις για την Ανώτατη Εκπαίδευση. Σε εξέλιξη βρίσκονται δράσεις για την υποστήριξη της διδακτορικής έρευνας, την ενίσχυση των μεταδιδακτόρων ερευνητών, την απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού και τέλος την πρακτική άσκηση των φοιτητών.

Με πρωτοβουλία του υπουργείου, τη συμμετοχή του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, εκπροσώπων της Διεύθυνσης Ανωτάτης Εκπαίδευσης και των ΑΕΙ έχει ξεκινήσει η αποτύπωση των ανελαστικών δαπανών κάθε Ιδρύματος. Η διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του α’ τριμήνου του 2017. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, το υπουργείο δεσμεύεται να καλύψει τις ανάγκες αυτές σε βάθος τριετίας. Επίσης εξασφαλίστηκε έκπτωση 25% στις τιμές του ρεύματος από τη ΔΕΗ.

Στα θέματα διοίκησης των Ιδρυμάτων, θα γίνουν και ρυθμίσεις για την εκλογή πρυτάνεων με τετραετή θητεία και αντιπρυτάνεων από ξεχωριστή λίστα με μονοσταυρία. Επανασύσταση του Πρυτανικού Συμβουλίου, με συμμετοχή του πρύτανη, των αντιπρυτάνεων και εκλεγμένων από τη Σύγκλητο μελών.

ΤΟ ΕΘΝΟΣ – Νικολίτσα Τρίγκα

Spread the love