Σημαντικές αλλαγές έχουμε φέτος στο μηχανογραφικό δελτίο των υποψηφίων για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις του Ιουνίου του 2017.

Αναλυτικά:

1ο επιστημονικό πεδίο

(Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες)

Στο 1ο επιστημονικό πεδίο (Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες) στα τμήματα των Πανεπιστημίων, εντάσσεται το τμήμα Δημόσιας Διοίκησης (Αθήνα)-Πάντειο, ενώ στα Τμήματα των ΤΕΙ εντάσσονται τα τμήματα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας (Καστοριά)-ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας και Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας (Αργοστόλι)-ΤΕΙ Ιονίων Νήσων.

Επίσης προστίθεται το τμήμα ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) – ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

2ο Επιστημονικό πεδίο

(Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες)

Στο 2ο Επιστημονικό πεδίο (Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες) στα τμήματα των Πανεπιστημίων εντάσσονται τμήματα Πληροφορικής, Θεάτρου και Βιολογίας, ενώ διαγράφονται τα τμήματα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης (Αθήνα)-Γεωπονικό Πανεπιστήμιο και Αγροτικής Ανάπτυξης (Ορεστιάδα)-ΔΠΘ.

Συγκεκριμένα εντάσσονται:

Πληροφορικής (Θεσσαλονίκης)-ΑΠΘ, Πληροφορικής (Κέρκυρα) Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Πληροφορικής (Αθήνα)-Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθήνας, Πληροφορικής (Λαμία)-Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Πληροφορικής (Πειραιάς)-Πανεπιστήμιο Πειραιά, Πληροφορικής και Τηλεματικής (Αθήνα)-Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Εφαρμοσμένης Πληροφορικής (Θεσσαλονίκη)-Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Στατιστικής (Αθήνα)-Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθήνας, Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης (Πειραιάς)-Πανεπιστήμιο Πειραιά, Ψηφιακών Συστημάτων (Πειραιάς)-Πανεπιστήμιο Πειραιά, Θεάτρου (Θεσσαλονίκη)-ΑΠΘ, Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής (Αλεξανδρούπολη)-ΔΠΘ και Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας (Πειραιάς)-Πανεπιστήμιο Πειραιά.

Προστίθενται στρατιωτικές σχολές:

– ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ) ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

– ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ) ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

– ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ) ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαγράφονται από τις Στρατιωτικές Σχολές:

– ΙΠΤΑΜΕΝΩΝ ΡΑΔΙΟΝΑΥΤΙΛΩΝ

– ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΤΥΑ)

– ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚ. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΥΔ)

Προστίθενται τμήματα ΤΕΙ:

– ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ (ΔΡΑΜΑ) – ΤΕΙ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ

– ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) – ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

– ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣ – ΜΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ (ΣΕΡΡΕΣ) – ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

3ο επιστημονικό πεδίο

(Επιστήμες Υγείας και Ζωής)

Στο 3ο επιστημονικό πεδίο (Επιστήμες Υγείας και Ζωής) φέτος εντάσσονται:

τα πέντε πανεπιστημιακά τμήματα της Χημείας (Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων, Ηρακλείου και Πατρών), αλλά και τα τμήματα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος (Θεσσαλονίκη)-ΑΠΘ, Θεάτρου (Θεσσαλονίκη)-ΑΠΘ, Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων (Ορεστιάδα)-ΔΠΘ, Επιστημών της Θάλασσας (Μυτιλήνη)-Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Περιβάλλοντος (Μυτιλήνη)-Πανεπιστήμιο Αιγαίου και Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης (Ιωάννινα)-Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

Παράλληλα, στα ΤΕΙ του 3ου επιστημονικού πεδίου εντάσσονται τα πέντε τμήματα Τεχνολογίας Τροφίμων (Αθήνα, Αργοστόλι, Καρδίτσα, Θεσσαλονίκη και Καλαμάτα), τα δύο τμήματα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος (Δράμα και Καρπενήσι), τα δύο τμήματα Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών (Αθήνα και Δράμα), το τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής Τεχνολογίας (Αθήνα) και το τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών (Μεσολόγγι).

Επίσης προστίθενται τα παρακάτω τμήματα ΤΕΙ:

– ΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ (ΑΙΓΙΟ) – ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

– ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) – ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

4ο επιστημονικό πεδίο

(Επιστήμες της Εκπαίδευσης)

Στο 4ο επιστημονικό πεδίο (Επιστήμες της Εκπαίδευσης) εντάσσονται τα τμήματα Θεάτρου (Θεσσαλονίκη) και Θεατρικών Σπουδών (Αθήνα, Πάτρα, Ναύπλιο) και το τμήμα Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης (Ιωάννινα) Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

5ο επιστημονικό πεδίο

(Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής)

Τέλος, στο 5ο επιστημονικό πεδίο (Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής)εντάσσονται τα παρακάτω τμήματα:

το τμήμα Θεάτρου (Θεσσαλονίκη), το τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης (Ορεστιάδα), το τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης (Χίος), το τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Κοζάνη), το τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών (Ηράκλειο), το τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών (Θεσσαλονίκη), το τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (Πειραιάς), το τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών (Αθήνα), καθώς και τα 2 τμήματα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (Ξάνθη και Χανιά).

Επίσης προστίθενται τα Πανεπιστημιακά Τμήματα:

– ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) – ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ

– ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣΚΑΙΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΧΙΟΣ) – ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ

Ακόμη εντάσσονται τα παρακάτω τμήματα ΤΕΙ:

Παράλληλα, στα τμήματα ΤΕΙ του 5ου επιστημονικού πεδίο εντάσσονται τα 3 τμήματα Μηχανικών Αυτοματισμού (Πειραιάς, Θεσσαλονίκη, Χαλκίδα), τα 5 τμήματα Ηλεκτρονικών Μηχανικών (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Λαμία, Χανιά), το τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων (Πειραιάς).

Από το 5ο επιστημονικό πεδίο διαγράφεται ένα τμήμα των ΤΕΙ το Τεχνολόγων Περιβάλλοντος και Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς (Ζάκυνθος) ΤΕΙ Ιονίων Νήσων.

Τέλος προστίθενται τα παρακάτω τμήματα ΤΕΙ:

– ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) – ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

– ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΑΤΡΑ) – ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

– ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) – ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

– ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ (ΣΕΡΡΕΣ) – ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ – Χρήστος Κάτσικας

http://www.efsyn.gr/arthro/oi-allages-sto-mihanografiko-deltio-toy-2017

Spread the love