Από την Πέμπτη 5 Οκτωβρίου έως και την Παρασκευή 13 Οκτωβρίου 2017 οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές ΑΕΙ και ΑΕΑ έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση για χορήγηση μετεγγραφής. Τα αποτελέσματα των αιτήσεων θα ανακοινωθούν λίγες μέρες μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

PDF iconΗ σχετική εγκύκλιος

Οι ενδιαφερόμενοι επισκέπτονται την ειδική εφαρμογή μετεγγραφών στηνηλεκτρονική διεύθυνση προκειμένου να υποβάλλουν την αίτησή τους. Για την είσοδό τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή, οι αιτούντες θα χρησιμοποιήσουν το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό (password) που τους χορηγήθηκε από τη Γραμματεία της Σχολής ή του Τμήματός τους για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Ιδρύματος στο οποίο φοιτούν.

Σημειώνεται ότι δικαίωμα μετεγγραφής έχουν και οι φοιτητές που εισήχθησαν καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων στα ΑΕΙ, είτε ως Ελληνες πολίτες της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης, είτε ως έχοντες κυπριακή καταγωγή για τους οποίους ισχύουν ειδικές διατάξεις μετεγγραφής.

Σημειώνεται ότι σε εξαιρετικές περιπτώσεις υποβάλλονται αιτήσεις για κατ’ εξαίρεση μετεγγραφή από σήμερα έως και την Τρίτη 31 Οκτωβρίου 2017. Οι εν λόγω αιτήσεις υποβάλλονται από τον αιτούντα φοιτητή ή νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του, στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (Α. Παπανδρέου 37 – 151.80 – Μαρούσι), προς την Επιτροπή κατ’ Εξαίρεση Μετεγγραφών της παρ. 9 του άρθρου 21 του Ν. 4332/2015.

Στην αίτηση επισυνάπτονται τα δικαιολογητικά, που τεκμηριώνουν τις ιδιαίτερα σοβαρές και εξαιρετικές περιπτώσεις και συμπληρώνονται τα προσωπικά στοιχεία και τα στοιχεία επικοινωνίας του φοιτητή. Το έντυπο της αίτησης είναι διαθέσιμο στο παρακάτω συνημμένο αρχείο. Έντυπη αίτηση με συστημένη επιστολή αποστέλλουν και οι φοιτητές που κρατούνται σε κατάστημα κράτησης της χώρας έως και την Τρίτη 31 Οκτωβρίου 2017.

 

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ – Διαλεκτή Αγγελή

Spread the love