Με κανόνες δημοσίου η ιδιωτική εκπαίδευση

Σημαντικές παρεμβάσεις στον χώρο της ιδιωτικής εκπαίδευσης (σχολεία, φροντιστήρια και κέντρα ξένων γλωσσών) επιχειρεί με νέα νομοθετική ρύθμιση το υπουργείο Παιδείας, προκειμένου να εξασφαλιστούν συνθήκες διδακτικής επάρκειας και νομιμότητας στα σχολεία και να σταματήσουν φαινόμενα αδήλωτης εργασίας, η οποία εκτός των άλλων έχει επιφέρει και σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις στα ασφαλιστικά ταμεία.

Οι νομοθετικές ρυθμίσεις σύντομα θα κατατεθούν στη Βουλή, προκαλώντας σφοδρές αντιδράσεις στους ιδιοκτήτες ιδιωτικών σχολείων, που μιλούν για «κρατικό παρεμβατισμό», αλλά και τη θετική ανταπόκριση των εκπαιδευτικών που εργάζονται σε αυτά, αναφέρει το Έθνος. Η φιλοσοφία του υπουργείου είναι ότι τα ιδιωτικά είναι τμήμα του ενιαίου εκπαιδευτικού συστήματος και ως εκ τούτου οι δράσεις, τα τυπικά προσόντα τους και οι εργασιακές σχέσεις των διδασκόνων θα πρέπει να βρίσκονται υπό την εποπτεία των εκπαιδευτικών Αρχών.

Οι 10 βασικές ρυθμίσεις του κυβερνητικού σχεδίου

Μπλόκο στις άδειες

Στα ιδιωτικά απαγορεύεται η άδεια φροντιστηρίου και άδειας κέντρου ξένων γλωσσών

Συμβάσεις εργασίας

Οι ιδιοκτήτες φροντιστηρίων και κέντρων ξένων γλωσσών καταθέτουν αμελητί στις οικείες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης τις συμβάσεις εργασίας που συνάπτουν με τους διδάσκοντες

Εβδομαδιαίο ωράριο

Το εβδομαδιαίο ωράριο σε φροντιστήρια και κέντρα ξένων γλωσσών καθορίζεται στις 21 ώρες. Η συμπλήρωση πλήρους ωραρίου συνεπάγεται την απονομή 25 ενσήμων,ανεξαρτήτως της κατανομής των διδακτικών ωρών μέσα στην εβδομάδα.

Έγκριση και έλεγχος

Παρέκκλιση ως προς το ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας επιτρέπεται κατόπιν έγκρισης και ελέγχου από τα αρμόδια όργανα του υπουργείου Παιδείας

Πρόγραμμα μαθημάτων

Τα φροντιστήρια και κέντρα ξένων γλωσσών καταθέτουν το αναλυτικό εβδομαδιαίο πρόγραμμα, από όπου πρέπει να προκύπτουν ο αριθμός των τμημάτων και των μαθητών, οι ώρες διδασκαλίας και ο διδάσκων

Εργασιακά δικαιώματα

Σε αργίες και διακοπές οι καθηγητές δεν υποχρεούνται να παρέχουν την εργασία τους δικαιούμενοι των αντίστοιχων απολαβών

Διακοπές και αργίες

Ορίζονται με λεπτομέρειες οι ημέρες διακοπών και αργιών των φροντιστηρίων και των κέντρων ξένων γλωσσών

Εξίσωση μισθών

Οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί λαμβάνουν αποζημίωση για εργασία καθ’ υπέρβαση τουλάχιστον ίση με την εκάστοτε οριζόμενη για τους δημόσιους εκπαιδευτικούς

Πλαίσιο προσλήψεων

Μόνιμοι εκπαιδευτικοί της δημόσιας εκπαίδευσης, δημόσιοι υπάλληλοι απαγορεύεται να απασχολούνται στην ιδιωτική εκπαίδευση

Σχέση εργασίας

Οι διδάσκοντες στα ιδιωτικά τελούν σε σχέση εργασίας αορίστου χρόνου ή ορισμένου χρόνου. Κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους ο ιδιοκτήτης μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση, με καταβολή αποζημίωσης δύο μηνών στον εκπαιδευτικό. Με την πάροδο διετίας και αν δεν καταγγελθεί η σύμβαση ανανεώνεται αυτοδικαίως για 4 έτη.

Spread the love