Μεταπτυχιακά προγράμματα για νομικούς στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας

Το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος ανακοίνωσε ότι δέχεται αιτήσεις για τα τρία μεταπτυχιακά προγράμματα του κλάδου της νομικής, τα οποία προσφέρονται σε μορφή πλήρους (full time) και μερικής φοίτησης (part time):

  • LL.M. in Trasnational & European Commercial Law Mediation, Arbitraion & Energy Law

Διεθνικό και Ευρωπαϊκό Εμπορικό Δίκαιο και Εναλλακτικοί Τρόποι Επίλυσης των διαφορών (Διαιτησία και Διαμεσολάβηση), Ενεργειακό Δίκαιο.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε απόφοιτους Νομικών, Πολιτικών και Οικονομικών Τμημάτων και Σχολών.

  • MSc in Energy Law, Business, Regulation and Policy

Δίκαιο της Ενέργειας, Επιχειρήσεις, Ρυθμιστική και Ενεργειακή Πολιτική. Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε πτυχιούχους Τμημάτων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και σε πτυχιούχους Τμημάτων των Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

  • MA In Art, Law & Economy

Τέχνη, Δίκαιο και Οικονομία

Το πρόγραμμα απευθύνεται στους απόφοιτους Νομικών, Πολιτικών και Οικονομικών Τμημάτων και Σχολών, Ιστορίας της Τέχνης, Φιλοσοφικών Σχολών.

met

Έναρξη των μαθημάτων τον Οκτώβριο του 2016.  

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα

Spread the love