Το δύσκολο στοίχημα της αλλαγής ταυτότητας του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος έχει αναλάβει το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) έχοντας ήδη ξεκινήσει την επεξεργασία σχεδίων για τη ριζική αναμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, ενώ την ερχόμενη Τρίτη καταθέτει στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής την πρότασή του για το σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση επί της οποίας θα πραγματοποιηθεί ο σχετικός κρίσιμος και οριστικός διάλογος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μελετώνται τομές όπως:

  • η θέσπιση της δίωρης διδασκαλίας όλων των μαθημάτων σε όλη την υποχρεωτική εκπαίδευση,
  • η ενοποίηση διδακτικών αντικειμένων όπως Αρχαίων και Νέων Ελληνικών (!) για τη σωστότερη εκμάθηση της γλώσσας,
  • αλλαγή του διδακτικού μοντέλου για τα Μαθηματικά και την Ιστορία από το Δημοτικό μέχρι την Α’ Λυκείου,
  • ένταξη της Α Λυκείου στην υποχρεωτική εκπαίδευση, που «θα ολοκληρώνει το Γυμνάσιο» αλλά θα αποτελεί και αφετηρία της προετοιμασίας για την πρόσβαση στην τριτοβάθμια,
  • αναδιαμόρφωση των δύο τελευταίων τάξεων του Λυκείου με δραστικό περιορισμό των βασικών μαθημάτων (Γ’ τάξη) αλλά δυνατότητα μαθημάτων επιλογής προς βαθμολογική ενίσχυση των υποψηφίων εν όψει των διαγωνιστικών διαδικασιών για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια (Εθνικό Απολυτήριο, εξετάσεις σε τέσσερα μαθήματα).

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ – Άννα Ανδριτσάκη

Spread the love