Την Πέμπτη και ώρα 16.00΄ – Αίθουσα «Προέδρου Αθανασίου Κ. Τσαλδάρη» η Διαρκής Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης: Αναβάθμιση του Λυκείου – Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Πρόκειται για την πρώτη συνεδρίαση στην οποία θα τεθεί και το πλαίσιο των αλλαγών στο Λύκειο.

Λίγες μέρες πριν, ο κ. Κώστας Γαβρόγλου προανήγγειλλε ότι  η εισήγηση που θα κατατεθεί από το ΙΕΠ θα συζητηθεί διεξοδικά στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής η οποία και θα αποφασίσει τη διαδικασία που θα ακολουθήσει. Σημείωσε πάντως πως μέχρι τον Μάρτιο θα πρέπει να ολοκληρώσει τις συζητήσεις της, ώστε να ληφθούν οι απαραίτητες αποφάσεις για να γνωρίζουν οι μαθήτριες και μαθητές που θα είναι στην 1η Λυκείου πώς θα πορευθούν στις τελευταίες δύο τάξεις του Λυκείου και πώς θα εισάγονται στα ΑΕΙ.

Η επιτροπή για το νέο Λύκειο και η τελική πρόταση

Η Επιτροπή του ΙΕΠ που επεξεργάστηκε την πρόταση για το Νέο Λύκειο στηρίχθηκε στο πόρισμα της Επιτροπής Α. Λιάκου, στο πόρισμα της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής ( πόρισμα 100 σελίδων του νυν υπουργού Κ. Γαβρόγλου, καθώς και στις επεξεργασίες του ΙΕΠ.

Η Επιτροπή αποτελείται από τους: 1. Γεράσιμο Κουζέλη,2. Παύλο Χαραμή, 3. Γεωργία Φέρμελη, 4. Βασίλειο Νικάκη, 5. Αγγελική Σαπουνά, 6.Αικατερίνη Τρίμη, και 7. Γιάννη Ρουσσάκη

Ειδικότερα, η πρόταση της Επιτροπής του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής για τον επανασχεδιασμό του Λυκείου, η οποία θα αποτελέσει τη βάση του διαλόγου που θα ξεκινήσει στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής από την ερχόμενη εβδομάδα, προβλέπει τα εξής:

Δραστική μείωση των μαθημάτων στις δυο τελευταίες τάξεις του λυκείου (Β΄και Γ΄). Σήμερα στη Β΄τάξη του Λυκείου διδάσκονται 18 μαθήματα (γνωστικά αντικείμενα) και στη Γ΄ τάξη 15. Η πρόταση της Επιτροπής του ΙΕΠ μειώνει τα μαθήματα σχεδόν κατά το ήμισυ, ενώ την ίδια ώρα θα ενοποιηθούν διδακτικά αντικείμενα. Στη Β’ και Γ’ Λυκείου τα μαθήματα μειώνονται σε 9 ή 10 (από 18) και 6 ή 7 (από 15), αντίστοιχα.

Πιο συγκεκριμένα, στη Β΄ Λυκείου η Επιτροπή εισηγείται να παραμείνει ένας ισχυρός κορμός υποχρεωτικών μαθημάτων.

Στη Γ’ Λυκείου, ωστόσο, τα υποχρεωτικά μαθήματα θα είναι εξαιρετικά περιορισμένα, ενώ θα είναι έντονη η παρουσία μιας ενότητας επιλογών που θα δίνει τη δυνατότητα προσανατολισμού στους μαθητές.

Το πρόγραμμα σπουδών θα διαμορφωθεί με τέτοιο τρόπο ώστε τα διδακτικά αντικείμενα να υπαχθούν στις ευρύτερες επιστημονικές τους περιοχές και να διδάσκονται εντός ενοποιημένων πεδίων. Σύμφωνα με την Επιτροπή, η λογική αυτή μπορεί να λειτουργήσει καλύτερα εάν τα ενοποιημένα πεδία διδάσκονται σε μεγαλύτερες χρονικές ενότητες, (π.χ. ένα συνεχές δίωρο αντί για μία σχολική ώρα των 45 λεπτών) ώστε να είναι δυνατή η προσέγγιση των ζητημάτων σε μεγαλύτερες ενότητες.

Παράλληλα, η Επιτροπή εισηγείται την καθιέρωση εκπόνησης μιας εκτεταμένης εργασίας ως μέρους του προγράμματος σπουδών  καθώς και την ένταξη στο πρόγραμμα σπουδών ελεύθερων δραστηριοτήτων (π.χ. συλλογικών δράσεων πολιτιστικού, αθλητικού ή και κοινωνικού χαρακτήρα) οι οποίες θα σχεδιάζονται και θα υλοποιούνται από τους μαθητές υπό την καθοδήγηση των υπευθύνων εκπαιδευτικών.

Το ωρολόγιο πρόγραμμα του νέου Λυκείου

To ενδεικτικό ωρολόγιο πρόγραμμα που προτείνει το ΙΕΠ στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων περιλαμβάνει 35 ώρες στην Α Λυκείου, 32-36 ώρες  στη Β Λυκείου και 28 ώρες στη Γ’ Λυκείου. Δεν πρόκειται φυσικά για ένα οριστικοποιημένο ωρολόγιο πρόγραμμα αλλά για ένα ενδεικτικό παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο προτείνεται να οργανωθεί το πρόγραμμα του Λυκείου.

Α’ Λυκείου

Μαθήματα κορμού (29 ώρες)

 • Γλώσσα (Αρχαία, Έκθεση, Λογοτεχνία)
 • Μαθηματικά Φυσικές επιστήμες (Φυσική, Χημεία, Βιολογία, Γεωλογία)
 • Ιστορία
 • Πολιτική Παιδεία
 • Α ξένη Γλώσσα
 • Θρησκευτικά
 • Φυσική Αγωγή
 • Ελεύθερες δραστηριότητες
 • Επαγγελματικός Προσανατολισμός

Μαθήματα επιλογής (6 ώρες)

 • Β΄ ξένη γλώσσα
 • Εφαρμογές πληροφορικής
 • Γεωλογία και Διαχείριση Ευρωπαϊκών Πόρων
 • Ευρωπαϊκός πολιτισμός
 • Καλλιτεχνική Παιδεία
 • Οικονομικά και άλλα

Β’ Λυκείου

Μαθήματα κορμού (20 ώρες)

 • Γλώσσα (Έκθεση, λογοτεχνία)
 • Μαθηματικά
 • Φυσικές Επιστήμες
 • Ιστορία και Σύγχρονη Κοινωνική Επιστήμη
 • Φυσική Αγωγή
 • Ελεύθερες/Δημιουργικές δραστηριότητες

Μαθήματα επιλογής (12 ή 16 ώρες)

 • Αρχαία ( πρωτότυπο)
 • Ξένες Γλώσσες
 • Ιστορία
 • Μαθηματικά
 • Φυσικές επιστήμες (Φυσική, Χημεία, Βιολογία)
 • Θρησκευτικά και ηθικά ζητήματα
 • Μουσική
 • Σχέδιο
 • Ψυχολογία
 • Φιλοσοφία
 • Πολιτισμός και τέχνη
 • Οικονομικά και άλλα

Γ’ Λυκείου

Μαθήματα κορμού (10 ώρες)

 • Γλώσσα ( Έκθεση-Λογοτεχνία)
 • Φυσική Αγωγή
 • Ελεύθερες Δημιουργικές Δραστηριότητες
 • (Τα δύο τελευταία δεν θα εξετάζονται)

Μαθήματα επιλογής (18 ώρες)

 • Μαθηματικά
 • Φυσική
 • Χημεία
 • Βιολογία
 • Αρχαία
 • Ιστορία
 • Λατινικά
 • Φιλοσοφία
 • Πολιτικοί και Κοινωνικοί Θεσμοί
 • Πληροφορική
 • Πολιτική Οικονομία
 • Ξένες Γλώσσες
 • Ζητήματα Ηθικής και Θρησκειών
 • Σχέδιο
 • Μουσική
 • Ιστορία της Τέχνης
 • Μαθήματα ΕΠΑ.Λ.

Εθνικό απολυτήριο και πρόσβαση στα ΑΕΙ

Το Εθνικό Απολυτήριο θα λαμβάνεται ύστερα από την επιτυχή ολοκλήρωση της φοίτησης στο Λύκειο. Σύμφωνα με την πρόταση της επιτροπής του ΙΕΠ θα μετράει ο βαθμός του μαθήματος στα δύο τετράμηνα της Γ’ Λυκείου (80%) και η βαθμολογία στα τέσσερα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα (20%) για τα οποία δεν θα υπάρχουν συντελεστές βαρύτητας. Η προσμέτρηση της βαθμολογίας των πανελλαδικών χαρακτηρίζεται από την επιτροπή ως «εξωτερικό ‘αντικειμενικό’ κριτήριο που διασφαλίζει την εγκυρότητα» του Απολυτηρίου. Ο βαθμός των μη πανελλαδικώς εξεταζομένων μαθημάτων θα προέρχεται από την προφορική και γραπτή επίδοση των μαθητών στο εσωτερικό της σχολικής διαδικασίας.

Κοινή για όλους θα είναι η εξέταση στη Νεοελληνική Γλώσσα. Οι μαθητές θα εξετάζονται και σε δύο μαθήματα ειδίκευσης, συν ένα πλήρως ελεύθερης. Ως προς τα μαθήματα ειδίκευσης, κατά τις πληροφορίες, θα καθορίζονται με απόφαση του υπουργού Παιδείας, επί τη βάσει των αντίστοιχων τμημάτων ΑΕΙ.

Τέσσερις «Δέσμες»

Θα υπάρχουν τέσσερις βασικές κατευθύνσεις (τύπου δεσμών): φιλοσοφία και ανθρωπιστικές σπουδές, φυσικές επιστήμες και μαθηματικά, κοινωνικές επιστήμες, τεχνική / τεχνολογική κατεύθυνση (συν πληροφορική, συν οικονομικά).

 

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ – Χρήστος Κάτσικας

Spread the love