Και φέτος οι μαθητές μας έπειτα από πολύμηνη προσπάθεια διέπρεψαν στις πανελλήνιες εξετάσεις. Το 90% πέρασε σε Α.Ε.Ι της επιλογής του.

Ενδεικτικά

1)Χρηματοοικονομική τραπεζική διοικητική – Πανεπιστήμιο Πειραιά

2)Πολιτικών Μηχανικών – Πανεπιστήμιο Πάτρα

3)Πολιτικές επιστήμες – Πανεπιστήμιο Αθηνών

4)Διοίκηση μονάδων υγείας και πρόνοιας – Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Spread the love