Πιστοποιητικά  ισοτιμίας διπλώματος Ε.Μ.Π. με το Master Ομοταγών Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων, εκδίδει το Εθνικό  Μετσόβιο Πολυτεχνείο (σ.σ. πρόκειται για απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου του 2009 που αφορά εσωτερική επικοινωνία μεταξύ των ΑΕΙ όταν κατατίθεται αίτημα από φοιτητή).

Οι ενδιαφερόμενοι   για την έκδοση Πιστοποιητικού ισοτιμίας με Master  θα πρέπει να προσκομίσουν σχετική  αίτηση, ακολουθώντας τις οδηγίες του ΕΜΠ

Πατήστε εδώ για το Έντυπο Αίτησης

Πατήστε εδώ για τις Οδηγίες Υποβολής Αίτησης  

Spread the love