Υποχρεωτικό 30ωρο την εβδομάδα για τους εκπαιδευτικούς με τους ίδιους όρους, αλλά περισσότερες υπηρεσίες, περιλαμβανομένης της «επίβλεψης των γευμάτων», λεπτομερή κριτήρια για τις συγχωνεύσεις σχολείων και ρυθμίσεις για ορισμένες ειδικότητες των ΕΠΑΛ. Αυτά είναι τα μέτρα για την Παιδεία στο πολυνομοσχέδιο.

Το υπουργείο έσπευσε από νωρίς, χθες, να εξηγήσει αναλυτικά ότι «το υποχρεωτικό ωράριο των εκπαιδευτικών παραμένει ως έχει εδώ και 33 χρόνια, δηλαδή στις 30 ώρες, όπως έχει οριστεί από τον νόμο 1566 του 1985». Επρεπε, όμως, να κατατεθεί το τελικό κείμενο του πολυνομοσχεδίου ώστε να αποσαφηνιστούν οι όροι του εβδομαδιαίου 30ωρου.

«Τι θα κάνουν οι εκπαιδευτικοί όταν θα ολοκληρώνουν τις υπηρεσίες τους πριν από τη συμπλήρωση του 6ωρου;», ρωτήσαμε το υπουργείο. «Οπως δεν προβλεπόταν ρητά στην παλιά διάταξη, έτσι δεν προβλέπεται και σ’ αυτήν» απάντησε λακωνικά αρμόδιο στέλεχος, παραπέμποντας στη διατύπωση της διάταξης σύμφωνα με την οποία: «οι εκπαιδευτικοί των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης παραμένουν υποχρεωτικά στο σχολείο τους στις εργάσιμες ημέρες, πέρα από τις ώρες διδασκαλίας, όχι όμως πέρα από έξι (6) ώρες την ημέρα ή 30 ώρες την εβδομάδα και με την επιφύλαξη της παρ. 2 του Κεφ. ΣΤ του άρθρου 11, για την προσφορά και άλλων υπηρεσιών που ανατίθενται από τα όργανα διοίκησης του σχολείου και συνδέονται με το γενικότερο εκπαιδευτικό έργο».

Χωρίς παρουσίες

Μόνη διαφορά είναι… ο εμπλουτισμός των «άλλων» υπηρεσιών (από προετοιμασία και διόρθωση γραπτών έως «επικοινωνία με δομές υποστήριξης του εκπαιδευτικού έργου», επίβλεψη σχολικών γευμάτων, διοικητικές εργασίες κ.ά.).

Μένει να φανεί στην πράξη αν αυτές οι υπηρεσίες θα γίνουν καταχρηστικά διδακτικές. Παρουσίες πάντως δεν θα καταγράφονται…

Σε ό,τι αφορά το ακόμη μεγαλύτερης σημασίας ζήτημα των συγχωνεύσεων, η σχετική διάταξη προβλέπει κριτήρια, διαδικασία και χρονοδιαγράμματα, ορίζοντας έτσι ένα σφιχτό πλαίσιο αναδιάρθρωσης. Αγνωστο τους παλιούς καιρούς (με εξαίρεση φυσικά τον οδοστρωτήρα της Αννας Διαμαντοπούλου το 2011), δύσκολο στους παρόντες.

Τα κριτήρια είναι:

  • οργανικότητα,
  • μαθητικό δυναμικό (ισχύον και προβλεπόμενο),
  • αριθμός μαθητών μετά τη συγχώνευση,
  • συστέγαση, δυνατότητα στέγασης,
  • αριθμός μεταφερόμενων μαθητών,
  • δυνατότητες μεταφοράς των μαθητών (βλ. χιλιομετρική απόσταση, γεωγραφικές και κλιματικές συνθήκες) ή ιδιαίτερες κοινωνικές και δημογραφικές επιπτώσεις.

Συμμετέχουν περιφερειακοί διευθυντές Εκπαίδευσης – διευθυντές Εκπαίδευσης, αλλά και τα δημοτικά συμβούλια.

 

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ – Άννα Ανδριτσάκη

Spread the love