Η κατανομή των θέσεων εισακτέων σε πανεπιστήμια και ΤΕΙ

Την ακριβή κατανομή των θέσεων εισακτέων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση γνωστοποίησε το υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, από τις συνολικά 69.650 θέσεις εισακτέων (δεν συμπεριλαμβάνονται τα τμήματα Εικαστικών Τεχνών της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών, Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας), οι 43.520 θέσεις αποδίδονται στα πανεπιστήμια και στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες, ενώ οι 26.130 θέσεις αποδίδονται στα ΤΕΙ, στην Ανώτατη Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ) και στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης (ΑΣΤΕ).

Αναλυτικότερα, στους υποψηφίους εκείνους που συμμετείχαν τελευταία φορά στις Πανελλαδικές (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ) το 2015 ή 2014 και που θα διεκδικήσουν την εισαγωγή τους με τη διαδικασία του 10% των θέσεων εισακτέων, αποδίδονται συνολικά 7.001 θέσεις. Από αυτές, τις 4.214 θέσεις θα τις διεκδικήσουν οι υποψήφιοι του 2015 και τις 2.787 θέσεις θα τις διεκδικήσουν οι υποψήφιοι του 2014.

Όσον αφορά στους υποψηφίους που θα συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ημερησίων ΓΕΛ φέτος, είτε με το παλαιό, είτε με το νέο σύστημα εισαγωγής, θα αποδοθούν συνολικά 57.991 θέσεις. Από αυτές, οι 2.315 θέσεις αφορούν τους υποψήφιους που έχουν επιλέξει να εξεταστούν με το παλαιό σύστημα (ΓΕΛ-ΕΠΑΛ Ομάδα Β’) και οι 55.676 θέσεις εκείνους που θα εξεταστούν με το νέο σύστημα ΓΕΛ. Αντίστοιχα, στους υποψηφίους που θα συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές ημερησίων ΕΠΑΛ φέτος, θα αποδοθούν συνολικά 4.395 θέσεις, από τις οποίες οι 724 θέσεις αφορούν το παλαιό σύστημα εισαγωγής (ΕΠΑΛ Ομάδα Α’) και οι 3.671 θέσεις αφορούν το νέο σύστημα ΕΠΑΛ.

Επίσης, στους υποψηφίους που θα συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές των εσπερινών ΕΠΑΛ με το παλαιό σύστημα (ΕΠΑΛ Ομάδα Α’), θα αποδοθούν 263 θέσεις.Τέλος, οι υποψήφιοι που θα συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές των εσπερινών θα διεκδικήσουν συνολικά 952 θέσεις επιπλέον του αριθμού εισακτέων, από τις οποίες οι 441 θέσεις αφορούν το παλαιό σύστημα (ΓΕΛ-ΕΠΑΛ Ομάδα Β’) και οι 511 θέσεις αφορούν το νέο σύστημα ΓΕΛ.

Spread the love