Το Φροντιστήριό μας είναι πιστοποιημένο κέντρο των Τεστ της σειράς Άριστον.

Επιπλέον, στους καινούργιους μαθητές μας παρέχεται δωρεάν το Τεστ Επαγγελματικού Προσανατολισμού Άριστον στην Α’ Λυκείου για να μπορέσουν να διαλέξουν ευκολότερα κατεύθυνση καθώς και να θέσουν στόχους και το Learning Styles στην Α’ Γυμνασίου ως βοηθητικό εργαλείο μάθησης και καθοδήγησης για την επίτευξη καλύτερων αποτελεσμάτων στη μαθησιακή τους πορεία!!!