Το ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΕΣΑ είναι μια ετήσια ολοκληρωμένη διαδικασία επιστημονικής υποστήριξης και αξιολόγησης της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών του Γενικού Λυκείου και του ΕΠΑΛ.

Από την άνοιξη του 2018 εντάσσονται στο ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΕΣΑ τρεις νέες δραστηριότητες με στόχο την αναβάθμιση του εγχειρήματος σε ένα εργαλείο επιστημονικής Υποστήριξης της δουλειάς του φροντιστηρίου σε κρίσιμα σημεία της φροντιστηριακής χρονιάς και συμμετοχής σε μια Ποιοτική Διαδικασία με Πανελλαδική Εμβέλεια:

 • Μια νέα Φάση Διαγωνισμάτων Προετοιμασίας, τον Οκτώβρη, για τους μαθητές της Γ΄ Λυκείου που έχουν ξεκινήσει από το καλοκαίρι (θερινά τμήματα).
 • To Gnosis Test+ μέσω του οποίου διεξάγονται τις πρώτες εβδομάδες της εκπαιδευτικής περιόδου, Ηλεκτρονικά Διαγνωστικά Τεστ για τους μαθητές της Α’ και της Β’ Λυκείου. Τα τεστ αυτά είναι ανάλογα με τα διαγνωστικά (diagnostic) ή τεστ κατάταξης (placement) που είναι ευρύτατα διαδεδομένα διεθνώς και χρησιμοποιούνται για να εντοπιστούν και αντιμετωπιστούν οι αδυναμίες των μαθητών και προκειμένου να ενταχθούν οι μαθητές σε τμήματα διαφορετικής δυναμικότητας.
 • Το πρόγραμμά μας Οδηγός Μηχανογραφικού με το οποίο ενημερώνουμε και συμβουλεύουμε τους μαθητές μας προκειμένου να κάνουν τις σωστές επιλογές στο Μηχανογραφικό τους Δελτίο.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΜΑΘΗΤΗ:

Το ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΕΣΑ παρέχει για κάθε φάση διαγωνισμάτων το Στατιστικό Προφίλ της Εκπαιδευτικής Πορείας του κάθε Μαθητή το οποίο προκύπτει από τη σύγκριση των επιδόσεων του μαθητή με βάση σταθμισμένα πανελλαδικά στατιστικά, με μορφή Report. Έτσι, το ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΕΣΑ έχει και χαρακτήρα Εξωτερικής Αξιολόγησης που συμπληρώνει τη δουλειά και την εσωτερική αξιολόγηση που γίνεται στο φροντιστήριο.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2017-18:

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της Φάσης 1, για την περίοδο 2017-18 υλοποιούνται 2 ακόμη δραστηριότητες του ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΕΣΑ:

 • ΦΑΣΗ 2 (2-21 Απρίλη 2018): Διαγωνίσματα Επανάληψης.

  Περιλαμβάνει:

  • 5 Διαγωνίσματα για την Α΄ Λυκείου.
  • 6 Διαγωνίσματα για τη Β΄ Λυκείου.
  • 11 Διαγωνίσματα για τη Γ΄ Λυκείου.
  • 19 Διαγωνίσματα για τα ΕΠΑΛ.

  Τα διαγωνίσματα συντάσσονται από Επιστημονικές Επιτροπές Έμπειρων Εκπαιδευτικών-Φροντιστών που επιλέγονται με αξιοκρατικά και επαγγελματικά κριτήρια.

  Στη φάση του Απρίλη εξετάζεται το σύνολο της εξεταστέας ύλης, έχει χαρακτήρα επανάληψης και αξιολόγησης έτσι ώστε να γίνουν οι απαραίτητες τελικές διορθωτικές κινήσεις στο μικρό χρονικό διάστημα που απομένει αλλά και ταυτόχρονα είναι μια “Πρόβα Τζενεράλε”, μια άσκηση διαχείρισης χρόνου, ψυχολογίας και στρατηγικής σε πραγματικές συνθήκες πριν από τις τελικές εξετάσεις.

 • ΟΔΗΓΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ 2018:.

  Ο Οδηγός Μηχανογραφικού περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες και τα εργαλεία που χρειάζονται για την αποτελεσματική υποστήριξη του υποψηφίου προκειμένου να κάνει τη σωστή επιλογή σχολών και σειράς προτίμησης, με βάση τα μόρια που έχει πετύχει. Το πρόγραμμα θα είναι διαθέσιμο τον Ιούνιο του 2018.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2018-19:

Από την περίοδο 2018-19, το ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΕΣΑ περιλαμβάνει 5 δραστηριότητες συνολικά:

Spread the love