Το ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΕΣΑ είναι μια ετήσια ολοκληρωμένη διαδικασία επιστημονικής υποστήριξης και αξιολόγησης της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών του Γενικού Λυκείου και του ΕΠΑΛ. Από την άνοιξη του 2018 εντάσσονται στο ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΕΣΑ τρεις νέες δραστηριότητες με στόχο την αναβάθμιση του εγχειρήματος σε ένα εργαλείο επιστημονικής Υποστήριξης της δουλειάς του φροντιστηρίου σε κρίσιμα σημεία της φροντιστηριακής χρονιάς και συμμετοχής σε μια Ποιοτική Διαδικασία με Πανελλαδική Εμβέλεια:

  • Μια νέα Φάση Διαγωνισμάτων Προετοιμασίας, τον Οκτώβρη, για τους μαθητές της Γ΄ Λυκείου που έχουν ξεκινήσει από το καλοκαίρι (θερινά τμήματα).

  • To Gnosis Test+ μέσω του οποίου διεξάγονται τις πρώτες εβδομάδες της εκπαιδευτικής περιόδου, Ηλεκτρονικά Διαγνωστικά Τεστ για τους μαθητές της Α’ και της Β’ Λυκείου. Τα τεστ αυτά είναι ανάλογα με τα διαγνωστικά (diagnostic) ή τεστ κατάταξης (placement) που είναι ευρύτατα διαδεδομένα διεθνώς και χρησιμοποιούνται για να εντοπιστούν και αντιμετωπιστούν οι αδυναμίες των μαθητών και προκειμένου να ενταχθούν οι μαθητές σε τμήματα διαφορετικής δυναμικότητας.

  • Το πρόγραμμά μας Οδηγός Μηχανογραφικού με το οποίο ενημερώνουμε και συμβουλεύουμε τους μαθητές μας προκειμένου να κάνουν τις σωστές επιλογές στο Μηχανογραφικό τους Δελτίο.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΜΑΘΗΤΗ:
Το ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΕΣΑ παρέχει για κάθε φάση διαγωνισμάτων το Στατιστικό Προφίλ της Εκπαιδευτικής Πορείας του κάθε Μαθητή το οποίο προκύπτει από τη σύγκριση των επιδόσεων του μαθητή με βάση σταθμισμένα πανελλαδικά στατιστικά, με μορφή Report. Έτσι, το ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΕΣΑ έχει και χαρακτήρα Εξωτερικής Αξιολόγησης που συμπληρώνει τη δουλειά και την εσωτερική αξιολόγηση που γίνεται στο φροντιστήριο.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2017-18:
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της Φάσης 1, για την περίοδο 2017-18 υλοποιούνται 2 ακόμη δραστηριότητες του ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΕΣΑ :

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2018-19:

Από την περίοδο 2018-19, το ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΕΣΑ περιλαμβάνει 5 δραστηριότητες συνολικά: