Με νέα εγκύκλιο που εξέδωσε το υπουργείο Παιδείας σχετικά με τις εγγραφές και μετεγγραφές μαθητών σε Εσπερινά Λύκεια, διευκρινίζει τα εξής:

Α.  Αναφορικά με τη δεύτερη προϋπόθεση για την εγγραφή και μετεγγραφή ανήλικων μαθητών στα Εσπερινά Γενικά Λύκεια (προσκόμιση αντιγράφου φορολογικής δήλωσης), το όριο των 8.879 ευρώ αφορά ετήσιο ατομικό εισόδημα, η ετήσια προσαύξηση των 3.000 ευρώ αναφέρεται σε εξαρτώμενα μέλη και το όριο των 17.270 ευρώ αφορά ετήσιο εισόδημα για 4μελή οικογένεια (με 2 ενήλικες και 2 εξαρτώμενα μέλη), επομένως για οποιαδήποτε διαφοροποίηση ως προς τον αριθμό των εξαρτώμενων μελών γίνεται προσαύξηση ή μείωση του εν λόγω ορίου κατά 3.000 ευρώ, αντιστοίχως. Επιπρόσθετα, σε περιπτώσεις που ο κηδεμόνας του μαθητή είναι άνεργος, κατά την εγγραφή ή μετεγγραφή του μαθητή σε Εσπερινό Λύκειο, αρκεί η προσκόμιση κάρτας ανεργίας του κηδεμόνα σε ισχύ και δεν απαιτείται η προσκόμιση αντιγράφου φορολογικής δήλωσης.

Β.   Επισημαίνεται ότι για τους μαθητές που φοίτησαν κατά το σχολικό έτος 2015-2016 στην Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου και επιθυμούν να συνεχίσουν τη φοίτησή τους κατά το σχολικό έτος 2016-2017 στο Εσπερινό Λύκειο, θα εφαρμοστούν τα προβλεπόμενα στη με αρ. πρωτ. 95959/Γ2/02-08-2010 εγκύκλιο,  με θέμα «Μετεγγραφές μαθητών από Ημερήσια σε Εσπερινά Γενικά Λύκεια», ενώ για τους μαθητές που δεν εμπίπτουν στην ανωτέρω κατηγορία και επιθυμούν να εγγραφούν ή να μετεγγραφούν σε Εσπερινό Γενικό Λύκειο κατά το σχολικό έτος 2016-2017, ισχύει η με αρ. πρωτ. Φ1/95628/Δ2/10-06-2016  εγκύκλιος, όπως συμπληρώνεται με την παρούσα, αρχής γενομένης από 1-9-2016.

Το υπουργείο Παιδείας  επισυνάπτει επίσης και τις ακόλουθες σχετικές εγκυκλίους:

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΠΟΥ ΕΚΔΌΘΗΚΕ  ΣΤΙΣ 10 ΙΟΥΝΙΟΥ ΤΟΥ 2016 

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΡΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΠΟΥ ΕΚΔΌΘΗΚΕ ΤΟ 2010

Spread the love