Τα πρώτα αποτελέσματα των κατ’ εξαίρεση μετεγγραφών, για όσους έκαναν αίτηση έως και τις 14 Οκτωβρίου, έχουν αναρτηθεί στο Πληροφοριακό Σύστημα.

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές μπορούν να πληροφορηθούν το αποτέλεσμα με τη χρήση των κωδικών τους. Επιπλέον ενημερώνονται με αποστολή sms στο κινητό τους τηλέφωνο και με μήνυμα στο ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο (e-mail), καθώς ορισμένοι φοιτητές δεν έχουν κωδικούς για είσοδο στο Πληροφοριακό Σύστημα.

Οπως αναφέρει το υπουργείο Παιδείας, οι φάκελοι θα διαβιβαστούν στις σχολές το συντομότερο δυνατόν. Αμέσως μετά οι μετεγγραφόμενοι φοιτητές θα μπορούν να επικοινωνούν με τις γραμματείες των σχολών προορισμού τους για την ολοκλήρωση της μετεγγραφής.

Προτού ολοκληρωθεί η εγγραφή τους στη νέα σχολή, οι ενδιαφερόμενοι δεν θα πρέπει να ζητήσουν διαγραφή από τη σχολή προέλευσης. Υπεβλήθησαν 2.300 αιτήσεις. Τα υπόλοιπα αποτελέσματα θα αναρτώνται και θα ανακοινώνονται τμηματικά.

Στην εξέταση των φακέλων τηρείται αυστηρά η σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία υποβολής τους.

 

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ – Απόστολος Λακασάς

Spread the love