Το υπουργείο Παιδείας εξορθολογίζει το σύστημα των σχολικών εκδρομών στα γυμνάσια και τα λύκεια, επεκτείνοντας παράλληλα τον χρόνο οργάνωσής τους, έως και λίγο πριν από τη λήξη των μαθημάτων. Ειδικότερα, η νέα υπουργική απόφαση για τις εκδρομές-εκπαιδευτικές επισκέψεις εντός και εκτός της χώρας, που δημοσιεύθηκε χθες, επιφέρει τις ακόλουθες βασικές αλλαγές στο ρυθμιστικό πλαίσιο:

• Για περιπάτους που πραγματοποιούνται με μεταφορικό μέσο και τις διδακτικές επισκέψεις την έγκριση δίνουν ο διευθυντής του σχολείου και ο σύλλογος διδασκόντων (και όχι ο αιρετός περιφερειάρχης).

• Οι ημερήσιες εκπαιδευτικές εκδρομές εγκρίνονται από τον διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΔΕ), όπως και οι εκπαιδευτικές εκδρομές με διανυκτέρευση στο εσωτερικό, ενώ στο εξωτερικό εγκρίνονται από τον περιφερειακό διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, έπειτα από έλεγχο και εισήγηση του ΔΔΕ.

• Οι εκδρομές μπορούν να πραγματοποιούνται έως και 10 ημέρες (από 15, όπως ίσχυε) πριν από την ολοκλήρωση των μαθημάτων, δηλαδή έως 20 Μαΐου.

• Μειώνεται στους 25 (από 30) μαθητές ανά συνοδό εκπαιδευτικό η αναλογία που πρέπει να υπάρχει στις πολυήμερες εκδρομές εντός Ελλάδας. Για τις εκδρομές στο εξωτερικό η αναλογία παραμένει ίδια, στο 20 προς ένα.

 

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ – Απόστολος Λακασάς

Spread the love