%cf%83%cf%87%ce%bf%ce%bb%ce%b5%ce%af%ce%b11

Δυο μήνες μετά την έναρξη του σχολικού έτους, την Παρασκευή 11 Νοεμβρίου, δημοσιεύτηκε το Π.Δ. για την αξιολόγηση των μαθητών του Γυμνασίου το οποίο θα ισχύσει την τρέχουσα σχολική χρονιά.

Οι σημαντικότερες αλλαγές αφορούν την επέκταση του διδακτικού έτους, την εισαγωγή τετραμήνων αντί τριμήνων, τον χωρισμό των μαθημάτων σε τρεις ομάδες, τη μείωση των γραπτών εξετάσεων του Ιουνίου, τις νέες διαδικασίες αξιολόγησης των μαθητών, τους όρους προαγωγής και απόλυσής τους και το πρόγραμμα υποστηρικτικής διδασκαλίας για τους παραπεμπόμενους μαθητές.

Η διδασκαλία των μαθημάτων διεξάγεται σε δύο διδακτικές περιόδους που ονομάζονται τετράμηνα. Η πρώτη περίοδος (1ο τετράμηνο) διαρκεί από 11 Σεπτεμβρίου έως 20 Ιανουαρίου και η δεύτερη περίοδος (2ο τετράμηνο) από 21 Ιανουαρίου έως 31 Μαΐου.

Τα μαθήματα που διδάσκονται στο Γυμνάσιο κατατάσσονται σε τρεις ομάδες.

♦Η Ομάδα Α΄ περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα: 1) Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία (Γλωσσική Διδασκαλία και Νεοελληνική Λογοτεχνία), 2) Μαθηματικά, 3) Φυσική, 4) Ιστορία.

♦Η Ομάδα Β΄ περιλαμβάνει: 1) Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία (Αρχαία Ελληνική Γλώσσα, Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από Μετάφραση), 2) Χημεία, 3) Βιολογία, 4) Γεωλογία-Γεωγραφία, 5) Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή, 6) Θρησκευτικά, 7) Αγγλικά, 8) Δεύτερη ξένη γλώσσα και 9) Οικιακή Οικονομία.

♦Η Ομάδα Γ΄ περιλαμβάνει: 1) Τεχνολογία-Πληροφορική, 2) Μουσική-Καλλιτεχνικά 3) Φυσική Αγωγή.

Για την αξιολόγηση της επίδοσης του μαθητή κατά τη διάρκεια των τετραμήνων συνεκτιμώνται η συνολική συμμετοχή του στη μαθησιακή διαδικασία, οι εργασίες που εκτελεί ο μαθητής, οι συνθετικές δημιουργικές εργασίες, ατομικές ή ομαδικές, τα ολιγόλεπτα τεστ και οι ωριαίες γραπτές δοκιμασίες.

Στα μαθήματα της Ομάδας Α΄ διενεργείται μόνο μία ωριαία γραπτή δοκιμασία κατά τη διάρκεια του πρώτου τετραμήνου.

Στα μαθήματα της Ομάδας Β΄ διενεργείται μία ωριαία γραπτή δοκιμασία κατά τη διάρκεια του πρώτου τετραμήνου και μία κατά τη διάρκεια του δεύτερου τετραμήνου. Στα μαθήματα της τρίτης ομάδας δεν διενεργείται καμιά ωριαία γραπτή δοκιμασία.

 

Από 1η έως 30 Ιουνίου η σχολική μονάδα ολοκληρώνει τις εξής διαδικασίες:

α) Την πρώτη εξεταστική περίοδο στην οποία διεξάγονται οι γραπτές ανακεφαλαιωτικές εξετάσεις στα μαθήματα της Ομάδας Α΄.

β) Το πρόγραμμα υποστηρικτικής διδασκαλίας για τους μαθητές που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις προαγωγής ή απόλυσης και παραπέμπονται σε επαναληπτική εξέταση.

γ) Τη δεύτερη εξεταστική περίοδο στην οποία διεξάγονται επαναληπτικές ανακεφαλαιωτικές εξετάσεις σε όσα μαθήματα παραπέμφθηκαν μαθητές (τελευταίο 10ήμερο Ιουνίου).

Βαθμός ετήσιας επίδοσης

1. Στα μαθήματα της πρώτης ομάδας, βαθμός ετήσιας επίδοσης των μαθητών είναι το ένα τρίτο του αθροίσματος των βαθμών του πρώτου τετραμήνου, του δεύτερου τετραμήνου και της γραπτής ανακεφαλαιωτικής εξέτασης.

2. Στα μαθήματα της δεύτερης ομάδας και της τρίτης ομάδας βαθμός ετήσιας επίδοσης των μαθητών είναι ο μέσος όρος των βαθμών του πρώτου τετραμήνου και του δεύτερου τετραμήνου.

3. Αν σε ένα μάθημα για κάποιο λόγο λείπει ο βαθμός του ενός από τα δύο τετράμηνα, ως βαθμός επίδοσης για αυτό το τετράμηνο θεωρείται ο βαθμός του άλλου τετραμήνου.

Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν κατατεθεί βαθμολογία ενός μαθήματος σε κανένα τετράμηνο και εφόσον η φοίτηση του μαθητή κριθεί επαρκής, γίνεται ειδική προφορική εξέταση στην ύλη του Β΄ τετραμήνου το αργότερο την επόμενη ημέρα από τη λήξη των μαθημάτων του Β΄ τετραμήνου. Η βαθμολογία αυτής της εξέτασης αποτελεί τον βαθμό επίδοσης για κάθε τετράμηνο.

Ο μαθητής κρίνεται άξιος προαγωγής ή απόλυσης: i) όταν έχει σε κάθε μάθημα βαθμό ετήσιας επίδοσης τουλάχιστον δέκα (10) ή

ii) όταν έχει γενικό μέσο όρο βαθμών ετήσιας επίδοσης τουλάχιστον δεκατρία (13). Αν δεν πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις προαγωγής ή απόλυσης, ο μαθητής παραπέμπεται σε επαναληπτική εξέταση στα μαθήματα στα οποία ο βαθμός ετήσιας επίδοσης είναι μικρότερος από δέκα (10).

Για τους παραπεμπόμενους μαθητές αμέσως μετά το τέλος της πρώτης εξεταστικής περιόδου προσφέρεται πρόγραμμα υποστηρικτικής διδασκαλίας (διάρκειας 5-10 διδακτικών ωρών) για κάθε μάθημα στο οποίο έχει παραπεμφθεί ο μαθητής.

Στο τρίτο δεκαήμερο του Ιουνίου διεξάγονται οι επαναληπτικές εξετάσεις για τους παραπάνω μαθητές (δεύτερη εξεταστική περίοδος).

Για τα μαθήματα της πρώτης ομάδας οι επαναληπτικές εξετάσεις είναι προφορικές και γραπτές, ενώ για τα μαθήματα της δεύτερης και της τρίτης ομάδας οι επαναληπτικές εξετάσεις είναι προφορικές.

Αν και μετά τις επαναληπτικές εξετάσεις μαθητής της Α΄ και της Β΄ τάξης δεν κριθεί άξιος προαγωγής, τότε επαναλαμβάνει την τάξη, ενώ αν μαθητής της Γ΄ τάξης δεν κριθεί άξιος απόλυσης, τότε μπορεί να προσέλθει σε επαναληπτικές εξετάσεις πριν από την έναρξη των μαθημάτων τον Σεπτέμβριο (τρίτη εξεταστική περίοδος), στα μαθήματα στα οποία ο βαθμός ετήσιας επίδοσης είναι μικρότερος από δέκα (10).

Μαθητές των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται ελλιπής εξετάζονται κατά το τρίτο δεκαήμερο του Ιουνίου προφορικά και γραπτά στα μαθήματα της πρώτης ομάδας (Ομάδα Α΄) και προφορικά στα μαθήματα της δεύτερης ομάδας (Ομάδα Β΄).

Αν μετά τις εξετάσεις οι μαθητές αυτοί δεν κριθούν άξιοι προαγωγής ή απόλυσης, τότε επαναλαμβάνουν την τάξη.

 

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ – Χρήστος Κάτσικας

http://www.efsyn.gr/node/89814

Spread the love