Διευκρινίσεις για το μάθημα της Χημείας και της Βιολογίας

Posted on Sep 7, 2017 in Εκπαίδευση

Α. Τα γνωστικά αντικείμενα της Χημείας και της Βιολογίας διατηρούν στο σχέδιο που έχει ανακοινωθεί από το ΥΠΠΕΘ την αυτοτέλειά τους, τόσο ως προς το πρόγραμμα σπουδών όσο και ως προς την ανάθεση διδασκαλίας τους.
Β. Δηλαδή η διδασκαλία της Χημείας θα ανατίθεται με πρώτη ανάθεση σε εκπαιδευτικό με πτυχίο χημικού και η Βιολογία θα ανατίθεται με πρώτη ανάθεση σε εκπαιδευτικό με πτυχίο βιολόγου.

Τις παραπάνω διευκρινίσεις κάνει το υπουργείο Παιδείας με σημερινή ανακοίνωση, με αφορμή σχετικά δημοσιεύματα, που όπως υποστηρίζει το υπουργείο Παιδείας, προκαλούν σύγχυση όσον αφορά τα μαθήματα που προβλέπονται στη δομή του νέου ΓΕΛ για την τελευταία τάξη του

It's only fair to share...Share on Facebook3Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Print this page